a123

– Alle liv teller like mye!

29 byer i Norge markerte i dag Verdens overdosedag til minne om dem som har gått bort, men også for å sette et viktig fokus på forbygging. I Oslo ble dagen markert på Rådhusplassen med appeller og musikk.

Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge. I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. 58 av disse var bosatt i Oslo, hvor Velferdsetaten i dag sto bak markeringen av Verdens overdosedag. Arrangementet var på Rådhusplassen som i disse dager huser Homeless World Cup. Her var det ett minutts stillhet til minne om de som har gått bort.

– Alle liv teller like mye!
Mens VM i gatefotball foregikk på Rådhusplassen, ble det også en fin markering av Verdens overdosedag torsdag 31. august. Foto: Ole Christian Eklund

Ønsker variert behandling med god kapasitet og kvalitet 
Blant appellantene var Eva Pay fra RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Hun etterlyste strategier for finne løsninger som kan hjelpe mennesker som lider av rusmiddelbruk hvor og når de trenger det.
– Om det er en seng å sove i, medisiner som kan få mennesker "vekk fra gata" eller behandling fra A-Å. Og vi trenger variert behandling, vi trenger kapasitet og behandling med kvalitet gitt med respekt.
Pay er selv pårørende og holdt en sterk appell til de mange frammøtte.
– Husk, alle liv teller like mye, og bak hver person som lider av misbruk eller som har dødd av overdose, finnes det mennesker som elsker dem.

Norske og internasjonale tilstander
Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i

– Alle liv teller like mye!
Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, var blant appellantene. Foto: Ole Christian Eklund

Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. Årlig dør nesten 200 000 mennesker globalt. En fjerdedel av alle overdosedødsfall i verden skjer i USA.

– Overdoseepidemien er et alvorlig folkehelseproblem. Det er viktig å jobbe for å forebygge overdoser, og vi må også huske på de mange pårørende som står tilbake i sorg etter hvert enkelt overdosedødsfall, sa Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Også Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk, Marte Di Micco-Derås fra Fransiskushjelpen og Stig-Arne Vold fra Velferdsetaten holdt korte innlegg.
Sistnevnte hadde ett ønske avslutningsvis.
– Er det én ting jeg håper vi skal huske herfra i dag, så er det følgende: Vi skal aldri bli vant til overdoser!

Hedret sin avdøde venn
Også Valentourettes, et norsk band som ble etablert i forkant av Stavanger Punkrockfestival 2003 for å hylle rockeartisten Joachim Jokke Nielsen som døde av en overdose i 2000. Bandet er en samling av musikere fra Jokke & Valentinerne og Jokke med Tourettes. 

– Alle liv teller like mye!
Valentourettes opptrådte på markeringen på Rådhusplassen. Foto: Ole Christian Eklund