a123

– Hva kan jeg gjøre for dere?

– Hva kan jeg gjøre for dere?
President Barack Obama lytter til hvilke behov Frelsesarmeen ser i USA. Foto: Det hvite hus

President Barack Obama i møte med Frelsesarmeens ledelse i USA.

De nasjonale lederne for Frelsesarmeen i USA, kommandørene David og Barbara Jeffrey, henholdsvis nasjonal leder og nasjonal president for kvinnearbeidet, møtte president Barak Obama den 5. august, skriver New Frontier Chronicle. På morgenmøtet i det ovale kontoret i Det hvite hus var også oberstene Ron og Carol Busroe, sekretær for utvikling av nasjonale samfunnsrelasjoner og nasjonal leder for påvirkning av offentlig politikk.

– Presidenten var veldig hjertelig og uttrykte lovord om Frelsesarmeens upartiske tjeneste over hele Amerika, sa Jeffrey.

– Vi snakket også med Obama om vårt arbeid i andre deler av verden, spesielt i Mexico, sentral- og Sør-Amerika.

Andre temaer som kom opp på det tjue minutter lange møtet var Pathway of Hope, et tiltak som hjelper familier ut av fattigdom, Kroc-sentrene, Armeens ressurshus som rommer både menighet og sosiale tiltak i flere storbyer i USA, rehabiliteringsprogrammet for voksne og arbeidet i korpsene generelt.

– Vi delte noen detaljer om hvordan Kroc-senteret i Philadelphia har løftet mange ut av fattigdom. Vi foreslo også at han kunne besøk senteret i Chicago og/eller i Hawaii, sier Jeffrey.

Obama er født i Honolulu, Hawaii, og bodde og jobbet mange år i Chicago.

Da presidenten spurte om det var noe han kunne gjøre for Frelsesarmeen tok de opp viktigheten av veldedige fradrag, siden mesteparten av Armeens finansiering kommer fra private donasjoner. De foreslo også at Det hvite hus kan gjøre Frelsesarmeens arbeid mer synlig ved at presidenten eksempelvis nevner det i sin State of the Union-tale.

Frelsesarmeens ledelse fikk også over en times møte med flere av nøkkelpersonene i presidentens stab. Frelsesarmeens programmer, og hvordan de bedre kan møte andres behov både i Amerika og andre steder i verden, ble diskutert.

– Avslutningsvis spurte jeg presidenten om vi kunne be med ham og familien. Det sa han lett og ivrig ja til, sa Jeffrey.

 

Artikkelen er hentet fra Frelsesarmeens ukesmagasin, Krigsropet, nr. 40.