a123

– La idretten være rusfri

De fleste er enige om at idrett og alkohol ikke passer sammen. Men gode holdninger er ferskvare, og i år ønsker Rusfri dag 8. juni et økt fokus på idrett som alkoholfri arena.

En av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer er idretten, og den er for mange barn og unge en stor del av oppveksten. Samtidig viser et anslag fra Folkehelseinstituttet at omtrent 90 000 barn har foreldre som drikker for mye. Det betyr at mange har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold. Rusfrie arenaer, som i idretten, er derfor ekstra viktig for mange.
– Vi mener at idretten bør være en trygg og god alkoholfri arena for alle, og særlig for barn og unge, sier initiativtaker til Rusfri dag 8. juni, Knut Haugsvær.

– La idretten være rusfri
Steinar Sørlie støtter Rusfri dag 8. juni.


Med seg på laget har han tidligere fotballkeeper, Steinar Sørlie. Han har erfart verdien av at idretten er en rusfri sone.
– Jeg har selv både som spiller og som foresatt sett hvor viktig det er med gode, rusfrie idrettstilbud, forteller Sørlie. Vi vet at det fortsatt kan være mye alkohol også innen idretten, og jeg mener det er fint å markere Rusfri dag 8. juni for å minne om at idrett bør være et rusfritt og trygt tilbud for alle.
Sørlie har lagt proffspillet på hylla og jobber nå i Frelsesarmeens rusomsorg. Her er han blant annet gatefotballtrener for spillere som har slitt og sliter med rus.
– Et garantert rusfritt tilbud gjør at det er lettere å holde seg vekk fra rus. I gatefotballen vet de som er med at de kan være helt trygge på at de ikke støter på rusmidler eller mennesker påvirket av rus. For mange er dette helt avgjørende, forteller Sørlie.

Viktige rollemodeller

– La idretten være rusfri
Major Knut Haugsvær oppfordrer alle til å støtte Rusfri dag 8. juni. Foto: Ranveig Nordgaard

Knut Haugsvær støtter Sørlies uttalelser, og mener forebygging er svært viktig.

– Noen av de viktigste rollemodellene for barn og unge, er mennesker de har mye kontakt med, som foreldre, venner og trenere.
Forskning viser at tidspunktet for når man begynner å drikke alkohol, påvirker hvor mye man drikker som voksen. Samtidig viser forskning at deltakelse i idrett kan utsette debuten med alkohol hos ungdom.
– Men det skjer ikke automatisk, det krever at vi alle er bevisst på eget ansvar og at vi kan tilby et trygt og inkluderende miljø med trenere og ledere som er gode rusfrie rollemodeller, poengterer Haugsvær.
– Idretten bør alltid være et fristed, avslutter han.

Rusfri dag arrangeres onsdag 8. juni og markeres over hele landet. Bli med, du også! Mer informasjon finner du på rusfridag.no.

 

– La idretten være rusfri
Frelsesarmeen arrangerer årlig Rusfri dag i solidaritet med mennesker som sliter med rus. Foto: Silje Eide