a123

– Vil videreføre samarbeidsavtalen

– Vil videreføre samarbeidsavtalen
Helseminister Bent Høie møtte ledere i Ideelt nettverk. Foto: Randi Bjelland

Regjeringen vil videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor, sa helseminister Bent Høie fredag.

Helseminister Bent Høie møtte spente ledere i Ideelt nettverk fredag. Det er et nettverk av sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet, blant annet Frelsesarmeen. Nettverket var med på å forhandle frem samarbeidsavtalen mellom stat og ideell sektor med den forrige regjeringen. Den sikrer blant annet at ideelle aktører har egne anbudskonkurranser og større forutsigbarhet. Siden regjeringsskiftet har det vært taust om avtalen, og det har vært mye usikkerhet om hvorvidt regjeringen ønsker å videreføre den. Uten denne avtalen frykter ideelle aktører at mange institusjoner må legges ned, fordi ideell sektor er avhengig av forutsigbarhet og gode rammevilkår.


– Vil videreføre samarbeidsavtalen Men på møtet i Frelsesarmeens lokaler fredag, var helseministeren tydelig på at regjeringen vil videreføre avtalen. De er i gang med en intern avklaring i regjeringen om hvorvidt avtalen bør styrkes eller endres. Han sa også at han fortsatt ønsker faste dialogmøter med de ideelle aktørene, slik det var under den forrige regjeringen.


Vi er veldig glade for at Høie sier at samarbeidsavtalen vil bli videreført. Dette er noe vi har vært bekymret for. Nå håper vi at vi vil se gode resultater, og at vi får være med i dialogen videre om eventuelle endringer i avtalen. Det er veldig viktig å komme i gang igjen med dialogmøter, sier sosialsjef i Frelsesarmeen, Lindis Evja.


Samtidig ble et nytt EU-direktiv vedtatt i februar, som ikke tillater å reservere anbudskonkurranser for ideell sektor for kjøp over 750 000 euro. Høie sa at regjeringen har gjort det de kunne for å formidle Norges bekymring for konsekvensene av dette, men protestene har ikke ført fram. Men regjeringen jobber med å finne ut hvordan ideelle aktører kan ivaretas innenfor de nye reglene.


Jeg ønsker at det skal fortsette å være tre typer aktører på dette feltet, offentlige, private og ideelle og kommer ikke til å prøve å fjerne de private aktørene. Samtidig erkjenner jeg at de ideelle aktørene er i en særstilling, sa ministeren.

 

På den andre siden oppfordrer han de ideelle aktørene selv til å formidle tydeligere utad hva de ideelle bidrar med som andre aktører ikke kan.

 

Evja sier det er en del usikkerhet knyttet til hva slags handlingsrom regjeringen vil få med det nye direktivet.

 

Vi er glade for at helseministeren sa så tydelig på møtet at han ønsker ideelle aktører. Nå håper vi regjeringen viser praktisk vilje til å legge til rette, slik at det blir mulig for oss å fortsette å gi mennesker god hjelp, sier Evja.