a123

”Frelsesarmeen i dag”

Frelsesarmeen i USA lanserer nyhetssendinger på nett.

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

Frelsesarmeen i USA går nye veier for å fortelle om organisasjonens viktige arbeid. ”Frelsesarmeen i dag” skal være et ukentlig nyhetsprogram som skal vises kun på nett. Her får seerne presentert nyheter og informasjon om Frelsesarmeens arbeid rundt omkring i hele verden. En ny episode blir delt på YouTube hver torsdag på følgende adresse: youtube.com/salvationarmytoday

 

Gripende historier

I forberedelsene til hver sending blir det gjort grundig research på nettet om hva som har skjedd i ”Frelsesarmè-verden” den siste uken. De to første episodene innholder historier om ødeleggende avhengighet, kampen for familier som er hjemløse, ulike arbeidstreningsprogram og en gripende gjenforening mellom en far og hans barn. TV-sendingen viser også nyhetsinnslag om Frelsesarmeen fra ulike lokal TV-stasjoner. Med hver sending vil ”Frelsesarmeen i dag” forsøke å bringe oppløftende historier om liv som har forandret seg til det bedre.