a123

”Håpets dør” åpner dørene igjen

”Håpets dør” åpner dørene igjen

Ny drift ved Frelsesarmeens behandlingsinstitusjon etter at Helse Sør-Øst kjøper 24 behandlingplasser.

 

- Dette er en gledens dag, sier regionleder Frode Woldsund i Frelsesarmeens rusomsorg, region øst.

Mandag ble det kjent at Frelsesarmeens rusomsorg har fått tildelt 24 langtids behandlingsplasser (inntil 12 mnd) til en verdi av ca 25 millioner kroner fra Helse Sør-Øst. Det betyr gjenoppbygging av tidligere "Håpets dør" på Fetsund. Denne institusjonen måtte stenge dørene i juni 2009 etter å ha tapt anbudskonkurransen om salg av plasser til nettopp Helse Sør-Øst.

 

Gleder seg
”Håpets dør” åpner dørene igjen
Regionleder Frode Woldsund. Foto: Frelsesarmeen

- Vi regner med å være i drift i løpet av oktober/november. Det er et mye arbeid og et stort ansvar som ligger fremfor oss. Vi takker Helse Sør-Øst for tilliten og gleder oss til oppstart og videre samarbeid med Helseforetaket, sier Woldsund.

 

Lang historie

”Håpets dør” eller Frelsesarmeens behandlingssenter, Fetsund som blir det nye navnet, vil ha rundt 30 ansatte når det åpner dørene til høsten. Frelsesarmeen har drevet behandling for rusavhengige ved det gamle gårdsbruket siden 1970-tallet. Fra 2004 hadde de driftsavtale med Helse Sør-Øst inntil den ble avsluttet i 2009.

 

Ytterligere styrking av rusfeltet

I følge Helse Sør-Øst kommer tildelingen av nye plasser etter en omfattende og grundig prosess for å inngå løpende avtaler med private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling.

- Vi får en kvalitetsheving i alle institusjonene og har lagt et godt grunnlag for den videre utviklingen av behandlingstilbudene, sier Stig Grydeland, direktør for eksterne helsetjenester i Helse Sør-Øst RHF.