a123

− Isolert uten varmestua

Varmestua i Ålesund betyr alt for mange mennesker i byen. Behovet er stort når den nye lederen tar over.

− Jeg går fra lærer i barneskolen i 20 år, til å lede et sosialt tiltak rettet mot voksne med ulike utfordringer. Det er oppgaver jeg gleder meg til å ta fatt på, og som jeg ser på som spennende og utfordrende på samme tid, sier Åse Berg Grønvik.

− Isolert uten varmestua
Elin Herikstad (til venstre) takker Ann-Elise Breivik (midten) for alle årene hun som leder har lagt ned i å gjøre varmestua i Ålesund til det den er i dag. Åse Berg Grønvik ser frem til utfordingene som venter henne som ny leder. Foto: Frelsesarmeen


Vaktskifte

Ann-Lise Breivik slutter som leder for varmestua i Ålesund - Solhøy - etter 37 år ved roret. Frelsesarmeens varmestue «in person», som Sunnmørsposten i sin tid omtalte henne, blir nå pensjonist.

Torsdag og fredag denne uka har det vært «overlappingsdager» i Giskegata 27. For nå tar soldat ved Ålesund korps, Åse Berg Grønvik, over styringa.

Det betyr at varmestua fortsatt kan ta i mot de som trenger det hver mandag til fredag, pluss to kvelder i uka.

Manges hjem

Leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling, Elin Herikstad, sier behovet for varmestua er stort.

− Dette er et sted som er veldig godt besøkt. Svært mange har det som et værested og bruker det nesten som et hjem på dagtid, forteller Herikstad som selv har vært i Ålesund disse dagene.

På varmestua møtes folk i alle livssituasjoner, noen har rusproblemer, andre har psykiske problemer. Det er folk i alle aldre, det er kvinner og menn. Felles for dem er at de søker et fellesskap. Et fellesskap der de kan dele gleder og sorger, de får hjelp til praktiske gjøremål og mat.

− Uten dette tilbudet i Ålesund er det nok mange som hadde blitt mer alene og isolert. Kanskje spesielt i høytidene er varmestua til hjelp for mange, sier Herikstad.