a123

− Viktig å bry seg

− Alkohol er ikke en privatsak når det går ut over jobben, da har leder en plikt til å bry seg.

Det sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter. De hjelper arbeidslivet med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer.

 

− Viktig å bry seg
I Akan er de derfor glade for at årets Rusfri dag setter fokus på arbeidsliv og rus. Direktør Elisabeth Ege sier åpenhet er nøkkelen for å unngå uheldig utvikling. Foto: Lars Kristian Singelstad


− God alkoholkultur viktig

En undersøkelse Akan utførte i 2013 viser at en av fire har opplevd en situasjon der en medarbeider har hatt problemer knyttet til rus eller spill i løpet av det siste året.

− Tallet er høyt, spesielt når vi vet at hver av disse medarbeiderne har tre til fem pårørende. Det er dermed mange i norsk arbeidsliv som på en eller annen måte er berørt av rusproblematikk. Vi erfarer at bedrifter som klarer å utvikle en kultur med større åpenhet rundt tema rus- og avhengighet, lykkes i å fange opp medarbeidere på et tidligere tidspunkt og dermed stoppe en uheldig utvikling. Jo tidligere, desto bedre, sier Ege.

I Akan er de derfor glade for at årets Rusfri dag setter fokus på nettopp arbeidsliv og rus.

Fakta

Det finnes ulik forskning og undersøkelser om rusmiddelproblemer i arbeidslivet. Her er noen fakta:

  • 6 av 10 opplyser at de har vært beruset i jobbsammenheng (Befolkningsundersøkelse, Helsedirektoratet).

  • Det er dokumentert sammenheng mellom alkoholbruk og sykefravær, særlig der det foreligger et risikofylt alkoholkonsum (Frøyland 2013).

  • 24 % har vært sløve på jobb pga. bakrus én eller flere ganger siste år (FHI og SIRUS 2009).

  • Alkoholbrukens kostnader for arbeidslivet er anslått til 11-12 milliarder kroner (Gjeldsvik 2004)Enklere med kjøreregler

Ifølge Akan-direktøren er det forskningsmessig bevist at bedriftskulturen har betydning for arbeidsrelatert rusmiddelbruk.

− Dette er noe av grunnen til at Akan jobber for at arbeidsplasser skal implementere kjøreregler som beskriver bedriftens holdning til rusmiddelbruk. Vår anbefaling er at reglene vedtas i fellesskap mellom ledelse og medarbeidere. Dersom man også beskriver hva som vil skje dersom noen bryter kjørereglene, bidrar de til å skape forutsigbarhet og trygghet for både ledere og ansatte.

En effektiv måte å gjøre reglene kjent på er å snakke om dem, for eksempel avdelingsvis. Det øker både kunnskap og bevissthet, fortsetter Ege.


Mer inkluderende

Ege forteller at bedrifter kan ha stor nytte av å få et bedre bilde av den reelle alkoholkulturen. Er virkeligheten i tråd med kjørereglene? Akan har et verktøy som hjelper ledere og medarbeidere til å snakke om alkoholkulturen på jobben.

− Mange har nok fått seg en aha-opplevelse når de har sett resultatene. Vi hører utsagn som: Førte sommerfesten virkelig til risikofylte situasjoner på lageret dagen etter? Var det så mange medarbeidere som opplevde at det gikk utover familien dagen etter? Vi har sett bedrifter redusere tilgangen på alkohol i etterkant, og at det har ført til at flere blir med på sosiale samlinger fordi de opplever å bli inkludert på en helt annen måte, forteller Ege.

Hun mener dette viser at det er verdt å sette av tid til arbeid med forebygging på arbeidsplassen. Det handler om å ta vare på medarbeidere, trygghet på arbeidsplassen, bedriftens økonomi og omdømme.

 

Besøk Akans nettsider her

Rusfri dag markeres for å vise solidaritet med de som lider på grunn av rus. Velg gode rusfri alternativ 8. juni og støtt dagen på Facebook