a123

- Ble rørt til tårer

Frelsesarmeens arbeid gjorde inntrykk på elevene fra Borg videregående skole.

 

- Det er helt fantastisk at Frelsesarmeen hjelper alle uansett hudfarge, religion eller sosial status, sier en rørt Sedrique Bukasa Mukendi. Han var en av 90 elever fra

Borg videregående skole i Sarpsborg som besøkte Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo.

- På forhånd visste jeg ikke så mye om hva Frelsesarmeen står for, men etter å hørt på foredragene er jeg veldig imponert over at tanken om at alle er like mye verdt og at alle fortjener en ny mulighet, sier Sedrique.

 

- Bra opplegg

Det er 10. gang at helse- og sosiallinjen ved Borg videregående skole besøker Frelsesarmeen. Besøket inngår i undervisningsopplegget ”Sammfunnet vi lever i” hvor elevene skal bli bedre kjent med ulike religioner og trossamfunn som finnes i Norge.

- For oss som skal jobbe med mennesker er det både lærerikt og inspirerende å se hvordan Frelsesarmeen jobber med nettopp mennesker, sier Tone Lunde som går første året på Borg videregående. Dessuten var opplegget i dag veldig bra og jeg følte ikke at Frelsesarmeen forsøkte å påtvinge oss et spesielt syn, sier hun.

 

Likte Home-start

Lindis Evja som er konstituert sosialsjef i Frelsesarmeen fortalte om det sosiale arbeidet som gjøres for barn og familier over hele landet. Fra Feltpleien stilte Agate Østeby som fortalte om helse- og omsorgstilbudet som gis til rusmiddelavhengige i Oslo.

- Jeg likte spesielt godt å høre om Home-start, sier Marianne Haugrim som satser på å bli helsesøster.

- Jeg visste ikke at Frelsesarmeen gir hjelp til barnefamilier i en sårbar periode, men dette er jo en kjempeviktig jobb, sier hun.