a123

- Fikk ikke sove om natten

Hver uke besøker Mona Rasmussen fra Frelsesarmeen innsatte i norske fengsel.

- Fikk ikke sove om natten
Mona Rasmussen trives i jobben som "fengselsarbeider".

 

 

Mona Rasmussen har de siste fire årene jobbet i Frelsesarmeens fengselsarbeid. To ganger i uken drar Mona på besøk til kvinnefengsel i Oslo og Sarpsborg.

- I jobben kommer jeg tett innpå mange triste menneskeskjebner og i starten hadde jeg problemer med å få sove om natten. Men etter hvert har jeg lært å innse at jeg ikke kan ordne opp i livene til alle jeg treffer, og jeg velger å fokusere på dem jeg faktisk har klart å hjelpe, sier Mona.

 

En dag i fengslet

Det som gjør jobben meningsfull for Mona er å kunne være tilstede for de som sitter alene på en fengselscelle og sliter med både anger, sorg og lengsel etter familie og venner.

- Et fengselsbesøk starter med at jeg spiser middag sammen med de innsatte på fellesrommet. Hvis noen ønsker besøk på cella, så sier de ifra til meg under middagen. Noen vil ha ”cellebesøk” hver gang, mens andre kan være nye for meg, sier Mona.

Noen ønsker å fortelle om hvordan siste uken har vært i fengselet, mens andre ønsker å vise frem brev og bilder de har fått fra de på andre siden av muren. Dette bringer selvsagt frem mange sterke følelser, og mange ønsker også å be sammen med Mona. Noen vil også gjerne fortelle om rettsaken sin og hvorfor de sitter i fengsel.

- For meg er personen aller viktigst. Dommen eller årsaken til at de sitter i fengsel er ikke viktig i mitt møte med de innsatte. Det er heller ikke min oppgave å dømme noen, så jeg forsøker heller å være et medmenneske for noen som er i en veldig vanskelig situasjon, sier Mona.

 

Tatt vare på

Mona føler også at hun blir tatt godt vare på av Frelsesarmeens fengselsarbeid. Hver fredag har hele seksjonen ”debrifing” hvor man kan ta opp inntrykk og opplevelser fra ukens fengselsarbeid. Dessuten er det mulig å få ”akuttsamtale” med seksjonsleder hvis det er behov for det.

- Vi har et veldig godt fellesskap på jobben både faglig og sosialt. Av og til trenger vi alle hjelp til å bearbeide både sterke og vonde opplevelser fra fengselsbesøkene, og da er det flott å kunne få hjelp fra gode kollegaer, forteller Mona.

 

Avdekker menneskehandel
- Fikk ikke sove om natten
Need help? Mona deler ut rosa "hjelpekort" til ofre for menneskehandel. Foto: Jarle Stokland

Mona Rasmussen har også jobbet som leder for prosjektet "Trafficking" i Frelsesarmeens fengselsarbeid. Prosjektet har rettet seg mot kvinner i fengsel som er offer for menneskehandel.

- Jeg har alltid med meg mine rosa visittkort med informasjon om hvem som kan hjelpe dem som er utsatt for menneskehandel i Norge, sier Mona.

Det er særlig fra land som Algerie, Bulgaria og Romania at bakmennene henter sine offer fra. I Oslo må de som regel jobbe med tigging, narkotikasalg eller prostitusjon, og bakmennene beholder mesteparten av fortjenesten. Denne informasjonen kommer fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) som Mona har jevnlig kontakt med.

- Det tar tid å hjelpe offer for trafficking og det krever at mange instanser samarbeider på tvers av landegrenser. For eksempel er det viktig med opplæring av grensepoliti slik at de vet hva de skal se etter for å avsløre menneskehandel, sier Mona.

 

Stolt tradisjon

Helt siden 1926 har Frelsesarmeen vært tilstede med sitt fengselsarbeid i Norge. Sjelesorg, råd og veiledning, støtte og oppfølging ved løslatelse og nettverksarbeid, er noen av oppgavene som Frelsesarmeen utfører hver dag. Og gjennom sitt årelange arbeid har Frelsesarmeen opparbeidet seg tillitt og respekt blant både innsatte og ansatte i norske fengsel.

- Jeg er veldig stolt av å kunne videreføre denne flotte tradisjonen med fengselsarbeid. Selv om jeg alltid bærer alarm når jeg er på besøk i fengsel, så har jeg aldri følt meg truet eller hatt noen negative opplevelser, forteller Mona.