a123

- Frelsesarmeens arbeid betyr så mye for så mange

- Frelsesarmeens arbeid betyr så mye for så mange
Rigmor Aasrud får omvisning på Jobben av daglig leder Pål Henriksen. Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland

Statsråd Rigmor Aasrud besøkte Jobben i Oslo.

 

- Det er imponerende å se hvordan Frelsesarmeen gir folk en mulighet til å leve verdige liv selv om de sliter med rusavhengighet, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Nylig var statsråden på besøk hos Jobben i Oslo som er Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige. Her fikk hun lære mer om hvordan Frelsesarmeen jobber for å skaffe deltakerne meningsfylte dager med jobb og fritidsaktiviteter som igjen kan redusere behovet for rus.

 

Valgkamputspill

Frem mot høstens stortingsvalg skal Frelsesarmeen invitere politikere fra alle partiene til dialogmøter på ulike institusjoner som Frelsesarmeen driver.

- Vi ønsker å sette fokus på ulike behov vi ser hos våre brukere og legge frem disse for våre politikere, sier Lindis Evja som er sosialsjef i Frelsesarmeen.

- Vi har også utarbeidet konkrete løsninger på utfordringene vi ser i vårt sosiale arbeid, og vi håper at partiene vil ta dette med seg inn i valgkampen, sier Evja.

- Frelsesarmeens arbeid betyr så mye for så mange
Rigmor Aasrud studerer lysprodukter som blir produsert på Jobben. Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland


 

Økonomiske utfordringer

På det første dialogmøte fikk Aasrud fra Arbeiderpartiet høre om hvilke økonomiske utfordringer som de ulike tiltakene til Frelsesarmeen sliter med, men statsråden kunne ikke komme med konkrete løfter om mer økonomisk støtte.

- Jeg vil jobbe for at ideelle organisasjoner skal ha stabilitet i arbeidet de gjør for samfunnet. Derfor kan det bli aktuelt å se på dagens praksis for bevilgninger som går over tre år. Gir dette gode nok rammevilkår for ideelle organisasjoner er et av spørsmålene jeg vil se nærmere på, lovet Aasrud.