a123

- Hadde håpet på økt støtte til Gatehospitalet

- Hadde håpet på økt støtte til Gatehospitalet
Helseminister Bent Høie besøkte Gatehospitalet august 2014. Her i samtale med Liv-Bente Nilsson, daglig leder ved Gatehospitalet. Foto: Lars Kristian Singelstad

Onsdag ble statsbudsjettet lagt fram. – Vi er glade for satsing på rusfeltet, men hadde håpet å se et økt tilskudd til Gatehospitalet, sier Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg.

I statsbudsjettet følger det penger med den lovede opptrappingsplanen på rusfeltet som regjeringen skal legge frem senere i høst. Det er lovet 2,4 milliarder til denne satsningen og for 2016 bevilger Regjeringen 400 millioner mer til kommunene.

Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens Rusomsorg, er glad for satsningen, men skulle helst sett at midlene var øremerket.

– Denne satsingen legges til frie midler i kommunene. Selv om vi skulle ønske dette var øremerkede midler, er det tydelig hvordan disse pengene skal brukes, sier han.

 

Bekymringsverdig at Gatehospitalet ikke er nevnt
- Hadde håpet på økt støtte til Gatehospitalet
Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg. Foto: Lars Kristian Singelstad

Gatehospitalet, Frelsesarmeens helse og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer, har på bakgrunn av behov nylig utvidet med en ny avdeling. Søknadene om støtte til den nye avdelingen har imidlertid blitt avslått flere ganger. Knut Haugsvær hadde håpet å se et økt tilskudd til Gatehospitalet i statsbudsjettet for 2016.

– I 2015 fikk vi midler til å etablere et arbeid både for mennesker med Hepatitt c og for døende pasienter med rusproblemer. Dette oppfattet jeg som et signal, så det kan jo være at penger til en utvidelse ligger skjult i en av postene, sier han.

Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg, synes det er bekymringsverdig at Gatehospitalet ikke er nevnt i statsbudsjettet.

– Jeg er fornøyd med satsingen på rus og spesielt med at vi har fått støtte til et eventuelt VM i gatefotball, men det bekymrer meg at Gatehospitalet ikke er nevnt i konkret, sier han.

 

Mindre støtte til ”kristne tiltak”?

Under posten for frivillige tiltak i helse- og omsorgsdepartementets proposisjon omtales midler som går til aktører som har en kristen profil:

«Store deler av midlene er bundet opp av store organisasjoner som har mottatt midler over flere år, og som i all hovedsak har en kristen formålsparagraf/religiøs innretning. Dette innebærer at målet om mangfold i mindre grad er nådd, ettersom brukere som ikke ønsker seg til kristne tiltak, eller som har en annen religiøs bakgrunn, ikke opplever samme valgfrihet blant frivillige organisasjoner.»

Frode Woldsund synes argumentet ikke holder mål.

– Våre institusjoner er fulle og ingen av brukerne våre har klaget på at vi er en kristen organisasjon. Jeg er redd for at dette vil være førende for direktoratet når de skal fordele midler, sier han.

 

Håper på forutsigbare avtaler med kommunene

I statsbudsjettet bevilges det 15,5 millioner til styrking av tilskudd til arbeidstrening og aktivisering i regi av frivillige organisasjoner og 4,5 millioner til sosialt entreprenørskap.

– Vi håper at vi kan få en bedre og mer forutsigbar avtale med kommunene hvor vi har Jobben-tiltak og ulike væresteder. I tillegg til nyskapende tiltak som Entreprenørfabrikken på Lillehammer.

I Oslo er det lagt opp til et kutt på 2 millioner kroner til Jobben, Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud. Nå håper Haugsvær at føringene fra statsbudsjettet tar bort dette kuttet.

– Et kutt ville være dramatisk for driften av et tiltak som tar imot 85 deltaker hver dag, sier han.