a123

- Mer lovsang og Dynamo til hele verden!

- Mer lovsang og Dynamo til hele verden!
Margrethe Hernæs Hjelle har fortalt generalen hva hun mener om Frelsesarmeen. Foto: Silje Gjeruldsen

Margrethe Hernæs Hjelle har sendt video til Frelsesarmeens verdensleder.

Frelsesarmeens verdensleder André Cox ønsker å få vite hva unge mennesker mener om organisasjonen. Derfor har han utfordret alle mellom 7 og 25 år som deltar på en aktivitet hos Frelsesarmeen, til å lage en liten video. Her skal de svare på følgende fem spørsmål:

1) Hvilke aktiviteter liker du best hos Frelsesarmeen?

2) Er det noe annet som Frelsesarmeen kan tilby deg og dine venner?

3) Hvordan er det å være ung i korpset ditt? (for eksempel føler du deg akseptert og inkludert? Blir dine synspunkter verdsatt?)

4) Hvordan bør Frelsesarmeen endre seg for at vi skal bli din drømmekirke?

5) Hvis du bare kunne si en ting til generalen, hva ville du si da?

Margrethe Hernæs Hjelle som deltar på Frelsesarmeens ungdomsteam Dynamo, tok utfordringen fra generalen og sendte vedlagte video til London. Du kan også bidra, men vær rask! Fristen for bidrag er 1. november 2013.