a123

- Omsorg + til hele landet

Siv Jensen lot seg begeistre av Frelsesarmeens eldreomsorg.

 

- Dette er et fantastisk konsept som bør bygges ut over hele landet, sa en begeistret Siv Jensen.

Frp-lederen ble invitert av Frelsesarmeen til et besøk på Ensjøtunet Omsorg + i Oslo. Dette senteret tilbyr omsorgsleiligheter hvor de eldre kan bo i egne leiligheter, men samtidig ha tilgang til døgnkontinuerlig trygghetsbemanning. I tillegg er det et stort aktivitetstilbud på senteret som de eldre kan dra nytte av. Jensen fikk selv snakke med noen av beboerne på Omsorg + og de uttrykte stor glede over botilbudet på Ensjøtunet.

- Det er flott at de eldre fortsatt kan bo for seg selv, men samtidig vite at de kan ringe noen hvis de trenger hjelp. Dessuten gjør det brede aktivitetstilbudet på Ensjøtunet at ingen behøver å føle seg ensom og nettopp det er et helsebringende tiltak, sier Jensen.

 

Mange gode tiltak 

Siv Jensen fikk også informasjon om andre tiltak som Frelsesarmeen tilbyr i dag. Blant annet Aktivitetskortet som gir gratis opplevelser for barnefamilier med trang økonomi, Safe Way Home som er Frelsesarmeens program for utenlandske innsatte i norske fengsler og Fretex sin jobbgaranti for mennesker som fullfører et attføringsopplegg. Og Frp-lederen uttrykte stor anerkjennelse for Frelsesarmeens sosiale arbeid.

 

Valgkamputspill

Frem mot høstens stortingsvalg skal Frelsesarmeen invitere politikere fra alle partiene til dialogmøter på ulike institusjoner som Frelsesarmeen driver.

- Vi ønsker å sette fokus på ulike behov vi ser hos våre brukere og legge frem disse for våre politikere, sier Lindis Evja som er sosialsjef i Frelsesarmeen.

- Vi har også utarbeidet konkrete løsninger på utfordringene vi ser i vårt sosiale arbeid, og vi håper at partiene vil ta dette med seg inn i valgkampen, sier Evja.