a123

- Vi skal fortsatt være de svakestes røst

- Vi skal fortsatt være de svakestes røst

Oberst Jan Peder Fosen håper enda flere vil bli kjent med Frelsesarmeen i jubileumsåret.

 

- Min drøm for jubileumsåret er at vi fortsatt skal være relevante for både mennesker og samfunn i dag, og samtidig klare å bevare det kristne budskapet, sier sjefsekretær Jan Peder Fosen.

 

Feirer 125 år

Tirsdag er det nøyaktig 125 år siden Frelsesarmeen kom til Norge. Mye har skjedd siden den gang, og i dag teller organisasjonen 105 menigheter med over 6000 aktive soldater, offiserer og medlemmer (tilhørige) over hele landet.

- Vi har en stolt tradisjon og historie å ta vare på, samtidig må vi ikke være redde for å fornye oss. Både metoder og organisering er eksempler på områder som har vært i endring. Kommunikasjon er også et viktig stikkord i den sammenheng, og både på papir og digitalt har Frelsesarmeen vært flinke til å ta i bruk nye metoder, sier Fosen.

 

Vil synliggjøre Frelsesarmeen

Gjennom hele 2013 skal Frelsesarmeen markere sitt store jubileum. Og det starter allerede i dag med et stort jubileumsseminar i Oslo.

- Jeg håper at jubileumsåret vil gi økt oppmerksomhet rundt Frelsesarmeen slik at enda flere kan bli kjent med oss. Selv om vi er svært synlige med våre uniformer, så er det fortsatt mange som ikke helt vet hva vi står for og det skal vi prøve å endre på, sier Fosen.

 

Skal ta vare på tilliten

I 2012 viste en omdømmeundersøkelse at hele 87 prosent av befolkningen i Norge hadde et godt eller meget godt inntrykk av Frelsesarmeen. Og det flotte resultatet skal organisasjonen ta med seg inn i jubileumsåret.

- Vi skal fortsatt være en røst for de svake i samfunnet og forsøke å hjelpe enda flere av dem som sliter. Vi er veldig ydmyke i forhold til den tilliten som det norske folk har vist oss og vi skal gjøre alt for å vise oss tilliten verdig, avslutter Fosen.

 

Fakta om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen i Norge

  • 22. januar 1888 åpnet Frelsesarmeen dørene i Norge
  • I dag er det etablert 105 korps (menigheter)
  • Rundt 60 sosiale tiltak
  • 158 offiserer i arbeid
  • 1259 ansatte
  • 4528 soldater
  • 1493 tilhørige
  • Frelsesarmeens barn og unge har i tillegg 3859 medlemmer