a123

110 år for mennesker og miljø

110 år for mennesker og miljø

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. I dag er det ca. 2000 personer som til daglig har sitt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er på ulike attføringstiltak.

Fretexhistorien startet sensommeren 1905. Da ble Frelsesarmeens industrihjem Elevator innviet i Kristiania. Elevator var et tiltak for å hjelpe hovedstadens vanskeligstilte. Byens fattige og forkomne menn fikk en seng og et midlertidig arbeid, som et første steg på veien ut av elendigheten. Industrihjemmet Elevator satte i gang flere prosjekter for å sysselsette beboerne, blant annet drev de både et møbel- og skomakerverksted. Den viktigste virksomheten ved Elevator var likevel innsamling og salg av avfallspapir.

«Det finnnes ikke noe mer tragisk skuespill enn å se en sterk, dugelig arbeider som midt blant våre palasser og kirker ikke tigger om almisser, men om arbeid.» - William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger.

Tidlig på 70-tallet så den første Fretexbutikken dagens lys i Bergen. Fra da av ble moderne reklame tatt i bruk. Popbandet «Woodoo» poserte i dresser og hatter fra Fretex og under bildet sto det: «Vi kjøper våre klær hos Fretex». For noen falt det tungt for brystet at slike virkemidler ble tatt i bruk, men reklamen fungerte!

Les mer om Fretex sin historie og moten gjennom de ulike 10-årene i Fretexmagasinet

Om Fretex

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den første butikken åpnet i Kristiania i 1905 under navnet Elevator. Fretex er også Norges største attføringsbedrift. I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er på ulike attføringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder.