a123

1294 fikk jobb gjennom Fretex!

Jobbsøkerne, som via NAV kommer til Fretex, har ulik bakgrunn, men alle har mål om å komme ut i ordinært arbeid. I 2017 lyktes 1294 jobbsøkere med å nå målet sitt!

Tilsvarende tall for 2016 var 574, så dette er en betydelig økning.

Fretex Jobb og Oppfølging AS er en av Norges største arbeids- og inkluderingsbedrifter. Formålet er å bidra til at mennesker får nye muligheter i arbeidslivet og beholder arbeid. Denne delen av virksomheten til Fretex er mindre kjent enn gjenbruksaktiviteten, men den er minst like viktig.
I Fretex får både ting og mennesker nye muligheter.
I en pressemelding fra Fretex, uttaler Rannveig Helene Pedersen, leder for utvikling og innovasjon i Fretex Jobb og Oppfølging AS:
– Vi jobber tett sammen med eksterne arbeidsgivere med mål om å få den enkelte jobbsøker raskere ut i betalt arbeid. Grunntanken i Fretex-metoden er at alle kan jobbe hvis de får riktig bistand og tilrettelegging. I tillegg er vi blitt mer bevisst på at jobbsøkeren eier sin egen prosess. Dette har gitt gode resultater.


Samarbeid med arbeidsgivere og Nav
Jobbsøkerne fra Fretex har fått arbeid innen blant annet varehandel, helse, transport, kantine, barnehage, bygg og anlegg – både ufaglært og faglært. For å lykkes med arbeidsinkluderingen er Fretex avhengig av et tett og godt samarbeid med både arbeidsgivere og Nav.
For å nå nye arbeidsgivere gjennomførte Fretex kampanjen «Ansett en på vei opp». Annonsene ble plassert på børs- og økonomisider. Arbeidsgivere som ansetter fra Fretex erfarer nettopp at kandidatene er på vei opp og blir gode ressurser i bedriften. Les hele pressemeldingen her. 

 

Kunne du tenke deg å ansette noen via Fretex? Les mer her.