a123

85-åring fikk ja

Det var jubel på Farmannshjemmet da Tønsberg bystyre nylig vedtok å videreføre avtalen mellom kommunen og Frelsesarmeen.

I 85 år har Farmannshjemmet vært en viktig del av rusomsorgen i Tønsberg kommune.
18. oktober vedtok et enstemmig bystyre i Tønsberg å videreføre avtalen med Frelsesarmeen, og dagen etter feiret ansatte og beboere begivenheten med kake. 

85-åring fikk ja
Soldatene Kristin og Thomas MacKinnon utenfor Frelsesarmeen i Tønsberg. Thomas er daglig leder på Farmannshjemmet. Foto: Mette Randem


– Dette har vært en lang og tidkrevende prosess, og det er en stor glede for oss at avtalen nå er i havn. Den sikrer at vi fortsatt kan hjelpe enda flere i årene framover. Vi takker for tilliten kommunen gir oss, og lover å fortsette å kjempe for de svake i samfunnet, slik vi har gjort i 85 år, sier Thomas MacKinnon, daglig leder av Frelsesarmeens rusomsorg i Tønsberg.

Frelsesarmeen startet sitt arbeid i Tønsberg i 1889 og utvidet med rusomsorg 11. oktober 1932. Da åpnet de hospits for menn i Farmannsveien 26. I dag heter botilbudet Farmannshjemmet og har 24 hybler. Her jobber Frelsesarmeen praktisk og tilbyr omsorgsbaserte tjenester gjennom rusmestring, grensesetting, stabilitet og strukturert oppfølging. Alle beboerne har hybel med eget bad, og Frelsesarmeen tilbyr blant annet individuell og medisinsk oppfølging. Statistikken viser at belegget er høyt.
– Nå er det 100 prosent, forteller MacKinnon, noen dager etter bystyrets vedtak.
– Hit kommer mange mennesker for å bo i en kort eller lengre periode. Behovet avgjør hvor lenge man blir boende. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til annet egnet botilbud etter behov.