a123

Alltid beredt!

Alltid beredt!
Foto: Frelsesarmeen

Selv 100 år etter at Frelsesarmeens speiderarbeid startet.

Frelsesarmeen sender 300 speidere fra Norge til jubileumsleir i London 4.-10. august, der 100-års jubileumet markeres på ekte speidervis.

– Speiderne våre gleder seg til speiderleir i England, forteller speiderleder Liv Berit Tveito. Hun leder en av Frelsesarmeens ivrige speidertropper i Oslo. 

Forventning

– Speidertroppen ser frem til å møte speidere fra forskjellige land og få flere vennskap, forteller Tveito. Speiderlederen forteller om leiropplevelser, om sjansen til å gjøre ting man vanligvis ikke gjør.

– Man lever på mange måter nærmere naturen, det er ikke dusj i nærheten som for mange kan være utfordrende, smiler hun før hun kommer på at leiren i England mest sannsynlig har dette.

– Engelske speiderleirer er ikke som norske, de tilbyr nok litt mer luksus, som dusj, ler hun.

Samhold

Tveito trekker frem speiderbevegelsens unike side.

– Jeg hørte en som sa at det er mye samhold i natur og dårlig vær og det tror jeg stemmer, sier Tveito som selv har vært med i speideren i mange år.

– Samholdet og det å gjøre noe sammen, det er kanskje det som er speideren. Ikke minst det å klare noe som man kanskje ikke tenkte at man kunne eller trengte.

Historisk markering

Frelsesarmeens speiderarbeid ble startet opp i England 21. juli i 1913. Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth og Speiderbevegelsens grunnlegger, Sir Robert Baden-Powell hadde nær kontakt med hverandre. Baden-Powell tok kontakt med William Booth i 1910 for å få hjelp til å få godkjennelse av The Boy Scout Association fra de britiske myndigheter. Han skal da også ha tilbudt William Booth å bli visepresident i organisasjonen, noe han takket nei til. Etter hans død i 1912, tok hans sønn, Bramwell Booth opp speiderideen og startet opp Frelsesarmeens speiderarbeid i England i 1913. I august feires oppstarten av Frelsesarmeens speiderarbeid på leir i London.

(Kilde: Den forlengede arm, 1998 som ble utgitt i forbindelse med Frelsesarmeens speideres 75-års jubileum i 1998).