a123

Ambassadøren besøkte Fyrlyset

-Jeg er takknemlig for det arbeidet Frelsesarmeen gjør for romfolket i Oslo, sier Romanias ambassadør til Norge, Daniel Ionita.

 

Lørdag hadde Frelsesarmeen besøk på Fyrlyset av den rumenske ambassaden i Norge, ved ambassadør Daniel Ionita og konsul Laura Stamcu. De skulle se på Frelsesarmeens tilbud til romfolket i Oslo, der det tilbys mat, dusj, klær og en god samtale. I tillegg hadde Frelsesarmeen i Norge besøk av lederene for Frelsesarmeen i Romania, kapteinene Valeriu og Victoria Lalac.

 

Fikk møte sine landsmenn

Ambassadøren og konsulen fikk en omvisning på Fyrlyset, og en anledning til å snakke med noen av gjestene.

- De fortalte meg om deres erfaringer og utfordringer i Oslo. Jeg oppfordret dem til å sende meg deres historier, slik at jeg kan bistå dem dersom jeg kan, forteller ambassadøren.

 

- Løsningen ligger i Romania

I tillegg til omvisningen var det lagt opp til en møte med representanter for Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Romania. Ambassadøren ga klart uttrykk for at han var glad for arbeidet til Frelsesarmeen. Samtidig hadde han en utfordring til Frelsesarmeen om å utvide arbeidet for romfolket i Romania.

- Løsningen ligger i Romania. Et prosjekt der Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Romania går sammen om å opprette samfunnssentre i Romania er jeg sikker på vil bli sett positivt på av både rumenske og norske myndigheter, sa ambassadøren som også poengterte at Romania gjorde mye for romfolket, men at mye arbeid allikevel var nødvendig.

 

Positivt møte

Kaptein Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Norge, syntes det hadde vært et positivt møte med ambassadør Ionita.

- Ambassadøren bekreftet vår erfaring om at løsningen på tiggerproblematikken ligger i Romania. Frelsesarmeen har allerede satt i gang arbeidet med å utforme søknader om EU-midler som skal gå til å drifte samfunnsentre i Romania, i tråd med anbefalingene fra vår rapport ”I bønn for en bedre framtid” sier Knut.

 

Bakgrunn

  • Frelsesarmeen har siden 2010 hatt en særlig fokus på romfolk i Oslo, og har hatt tilbud om akutt overnatting i kalde perioder samt tilbud om mat, dusj, klær, samtale og andakt.
  • Frelsesarmeen har nå åpent på Fyrlyset hver lørdag for alle som har behov for mat, dusj, klær, samtale og andakt. Inntil 200 personer benytter seg av tilbudet hver uke.
  • Frelsesarmeen i Norge får bistand fra Frelsesarmeen i Romania, som bistår med rumenske ansatte
  • I 2011 utga Frelsesarmeen rapporten ”I bønn for en bedre framtid” der det blant annet anbefales at romfolket og andre uteboende i Norge sikres tilgang på grunnleggende sanitære forhold, og at det opprettes samfunnsentre i Romania.