a123

Anniken Huitfeldt vil lære av Fretex

Anniken Huitfeldt vil lære av Fretex
Marianne Bjerkmann, Anniken Huitfeldt, Eivind Madsen og Buba Darboe Foto: Fretex

Arbeidsministeren positiv til jobbgaranti.

 

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt lyttet til brukernes egne erfaringer og ga ros for arbeidet med å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i det ordinære arbeidslivet. Onsdag besøkte hun Fretex som er først ute med å garantere at deltakelse i deres attføringsprogrammer fører til jobbtilbud.

Under halvparten av personer på attføring kommer ut i fast jobb etter endt program. Det koster det norske samfunnet dyrt. For hvis ”bare” 10.000 av de 35.000 på attføring får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i fem år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten hele 10 milliarder kroner (beregnet av bransjeforeningen Attføringsbedriftene).

 

– Arbeid er god medisin

Huitfeldt innledet besøket hos Fretex med å få en omvisning i tekstilavdelingen. Her møtte hun flere av deltagerne i Fretex sine programmer og fikk se hvordan innsamlede klær blir sortert, omsydd og klargjort for salg. Dette ga arbeidsministeren et godt innblikk i hvordan Fretex hjelper personer med nedsatt arbeidsevne inn i ordinær jobb.

– Norge har fått kritikk for ikke å være flinke nok til å inkludere mennesker med psykiske lidelser i et ordinært arbeidsliv. Dette har imidlertid Fretex vært flinke til, og det er derfor jeg ønsker å vite mer om jobbgarantien og møte noen som har lykkes gjennom deres programmer. Det kan være alvorlig for mange å havne utenfor arbeidslivet. Arbeid er god medisin, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt.


Anniken Huitfeldt vil lære av Fretex
Anniken Huitfeldt og Olaug Storlid (leder for redesign). Foto: Fretex

– Må stille strengere krav

– Norge er blant de OECD-land som bruker mest offentlige midler på arbeidsinkludering. Når det likevel er under halvparten som kommer ut i jobb igjen, må vi i Fretex og hele attføringsbransjen erkjenne at det ikke er godt nok. Vi må stille strengere krav, til jobbsøkerne og ikke minst oss selv. Derfor innfører vi nå en jobbgaranti, sier Ingvald Hansen, ansvarlig for attføringsprogrammene i Fretex.

Hvert år har Fretex rundt 2 000 mennesker inne på ulike tiltak. Jobbgarantien vil i første omgang gjelde for to av programmene Arbeid med Bistand (AB) og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift(KiA). På landsbasis går i dag bare 4 av 10 videre fra disse tiltakene til arbeid eller egenfinansiert utdanning. På sikt skal garantien gjelde alle Fretex sine programmer.

– Som attføringsbedrift blir vi i Fretex i bunn og grunn målt på én eneste ting: Hvor mange mennesker vi klarer å få inn i arbeidslivet. Vi ønsker at dette målet skal prege alt det vi gjør, sier Ingvald Hansen.

 

Positiv opposisjon

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen har lenge etterlyst en ny politikk for å få flere mennesker ut i arbeid. Han synes det er prisverdig at Fretex nå stiller høyere krav til egne resultater.

– Dette er fremtidens modell og Fretex leder an. Å stille krav er å bry seg, rett og slett fordi vi kan få flere ut i jobb. Jeg håper flere vil gjøre som Fretex, sier Torbjørn Røe Isaksen.

 

Dette er Fretex:

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den første butikken åpnet i Oslo i 1905 under navnet Elevator. Helt siden den tid har det å hjelpe mennesker stått i sentrum. Utdeling av tøy og rimelig møblement har vært en del av dette. Det viktigste har likevel vært å gi folk arbeid og selvrespekt. Dette har blitt endret i takt med samfunnets behov. I dag framstår Fretex som en viktig samarbeidspartner til Nav i det å kurse, kvalifisere og trene opp arbeidstakere som er på attføring eller har behov for annen tilrettelegging.

I dag har ca. 2000 personer sitt daglige arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er på ulike attføringstiltak.