a123

Barn fortjener gode sommeropplevelser

Barn fortjener gode sommeropplevelser
Fra Frelsesarmeens familieferie på Jeløy Foto: Frelsesarmeen/Orten

- Gi NAV et bedre verktøy til å bekjempe barnefattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge, sier Petra Brooke i Frelsesarmeen.

 

Barn fortjener gode sommeropplevelser
Debattinnlegg av fagkonsulent Petra Brooke i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland

I en uke var 390 personer på sommerferie, arrangert av Frelsesarmeen. Bading, båttur, tur til fornøyelsespark og jordbær med melk var noe av de tingene som disse familiene fikk oppleve. Dette er familier som ellers ikke ville har vært på ferie, de ville ikke hatt muligheten å gi sine barn opplevelser og erfaringer som de kan dele med sine venner i barnehage og skole.

 

Barn isolerer seg

Mange norske barn har fått kjenne på hvordan det er å vokse opp uten å kunne delta på fritidsaktiviteter eller dra på ferie. Vi vet også at mange av disse barna isolerer seg i eget hjem, blir mobbet på skolen og sliter med å få gjort skolearbeid. Disse barna får ikke barndommen igjen, det sitter igjen med et manglende opplevelsesregister i forhold til andre barn, og dårligere forutsettinger for å tre inn i voksenlivet. Disse barna har ikke blitt sikret sine rettigheter. Det finnes klare anbefalinger både fra forsknings og praksisfeltet på hva som skal til for å motvirke barnefattigdom.

 

Gi NAV et bedre verktøy

I Aftenposten fra 3. juli svarer fungerende direktør Bjørn Gudbjørgsrud på denne kritikken ved og sier at ”flere NAV kontor tar ikke hensyn til barna når det tildeles sosialhjelp”. Han sier også noe om at han kan oppfordre til økt læring og kunnskap men at han kan ikke styre NAV kontorene og at det kreves et tettere samarbeid mellom forskjellige aktører og politiker.

Direktoratet har nylig ferdigstilt et rundskriv og i dette er hensynet til barna løftet tydeligere frem, og dette er bra. Vi tror at det må enda sterkere virkemidler til for å sikre barns rettigheter og deltakelse. Ved en lovendring som presiserer barns selvstendige rett, vil NAV få et bedre verktøy til å bekjempe barnefattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge.

 

Utålmodig på barns vegne

I kampen mot barnefattigdom må vi være tålmodige og utålmodige på samme tid. Vi må arbeide med store strukturelle endringer i vårt velferdssystem, men vi må også sette inn tiltak som gir umiddelbar effekt og hjelper barn og unge i dag. Vi i Frelsesarmeen ønsker å være utålmodige på barns vegne. Vi ønsker å hjelpe de barn som i dag ikke sikres lik rett til deltakelse. I to år har vi delt ut Aktivitetskort i Oslo, etter modell fra Ålesund kommune. Vi ser at aktivitetskort og ferieopphold gir gode opplevelser og en umiddelbar effekt for de familier som får det. Sommerminner, is og bading er viktig for barn i sommeren og vi vil dele ut aktivitetskort og arrangere ferier for familier til den dagen vi ikke ser at det er behov for slike tiltak, i verdens rikeste land.