a123

Barnefattigdom kan avskaffes

Barnefattigdom kan avskaffes
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok under torsdagens debattmøte. Foto: Silje Schønning Geirdal

‒ Kommune og stat klarer det ikke alene. Å bekjempe barnefattigdom klarer vi kun hvis vi jobber sammen, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne på debattmøtet torsdag kveld.

Med statsråden og ungdomspolitikere på plass var det duket for et stort engasjement under overskriften «1 av 10 barn vokser opp i fattigdom i Norge».

 

Viktig tema i valgkampen

‒ Barnefattigdom er at temaene som Frelsesarmeen ønsker å sette lys på i valgkampen og vi håper å se gode, praktiske, gjennomførbare og realistiske løsninger, sier Petra Kjellen Brooke, fagkonsulent i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling.

98 000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31 000 flere enn i 2006.

‒ Vi må holde to tanker i hodet samtidig når det gjelder barnefattigdom. For de barna som vokser opp i dag er det viktig at vi igangsetter konkrete tiltak som berører deres hverdag, som for eksempel ferie- og aktivitetstilbud, her kan blant annet vi i ideell sektor tilføre mye, sier hun og uttrykker også viktigheten av å jobbe langsiktig med utfordringen.

‒ Ministeren viser til strategi for barnefattigdom og viktigheten i at vi fortsetter å arbeide for å bekjempe barnefattigdom. Det er viktig at vi jobber med de lange linjene, som blant annet har med økonomi og arbeid å gjøre.

 

Barnefattigdom kan avskaffes
Ungdomspolitikerne i aksjon under gårsdagens debatt. Foto: Silje Schønning Geirdal

 

Stort engasjement

Det var knyttet stor spenning til paneldebatten som berørte tema knyttet til økende forskjeller, aktivitet, inkludering, arbeid og barnetrygd. Geir Smith Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, ledet debatten. Han ba alle ungdomspartiene om å svare på om det er mulig å avskaffe barnefattigdom i Norge. Samtlige svarte ja, men det var noe uenighet i hvordan dette skulle gjøres.

‒ Det var spennende å se at det er et sprik i partiene på hvilke tiltak man må igangsette for å avskaffe barnefattigdom. Derfor er det viktig at vi fortsatt må ha søkelys på og løfte saken videre, understreker Brooke.

Hun er samtidig glad for engasjementet de politiske partiene viser.

‒ Det er positivt at ungdomspolitikerne har et så stort engasjement for saken, fremstår som svært dyktige og skaper et håp for at dette er en sak som vil fortsette å holdes høyt fremover.

 

Barnefattigdom kan avskaffes
Ungdomspolitikerne var enige i at barnefattigdom kan avskaffes, og hadde en rekke forslag til hvordan utfordringen bør løses. Foto: Silje Schønning Geirdal

 

Paneldebattens deltakere

• Andrea Sjøvoll, SV Ungdom

• Maria Barstad Sanner, Unge Høyre

• Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom

• Maria Alseth, FrP Ungdom

• Jarle Aarbakke Tollaksen, KrF Ungdom

• Jor Hjulstad Tvedt, Rød Ungdom

• Tord Hustveit, Unge Venstre

• Ina Libak, AUF

• Ada Johanna Arnstad, SP Ungdom (måtte melde avbud)

 

Arrangører: Batteriet, Velferdsalliansen, Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Frelsesarmeen.