a123

Barnevernsreform under lupen

Barnevernsreform under lupen
Statsråd Solveig Horne innledet og presenterte hovedtrekkene i reformforslaget. Foto: Silje Eide/Krigsropet/Frelsesarmeen

‒ Politikerne er heldigvis glad for at vi også er bekymret, de er også engstelige for at samhandlingsreformen for barnevern, skal gå utover de sårbare barna, sier May Lisbeth Smeby, faglig leder for Frelsesarmeens barne- og familievern.

Tirsdag inviterte Ideelt barnevernsforum, også representert av Frelsesarmeen, til debatt om ny barnevernsreform. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok, sammen med flere politikere fra Stortinget. 

Bekymret for manglende institusjonstilbud

‒ Institusjonstilbudet til barn under 13 år er bygget ned. Det er bekymringsverdig når vi vet at vi i 2016 hadde 29 barn under 13 år som bodde på Frelsesarmeens barneinstitusjoner. Det er en virkelighet den nye reformen må forholde seg til, sier Smeby.

Hun er i tillegg svært opptatt av at barnevernstjenesten ikke må jobbe isolert.

‒ Vi vet at mange familier sliter økonomisk. Det er mange som lever i fattigdom i dag og barnefattigdommen i Norge er stor. Det perspektivet må inn i barnevernssaker. Alle ekspertene som skal hjelpe må bli eksperter på samhandling slik at det gis et helhetlig tilbud.

 

Enstelig for kommunenes kapasitet

Lovforslaget krever at kommunene overtar mer av ansvaret for barnevernet.

‒ Vi ser at det er en fordel at familiene får hjelp der de bor. Men vi er engstelige for at kommunene ikke har kapasitet og ressurser til å følge opp, sier Smeby.

Hun er kritisk til at reformen ikke fullfinansieres og usikker på hvorvidt økonomiske intensiver motiverer kommunen til å jobbe forebyggende.

‒ Å forebygge bør alltid være en prioritet og er noe vi i Frelsesarmeen stiller oss bak. Samtidig kan vi ikke unngå å engste oss for at knappe ressurser kan gå ut over de mest sårbare barna, understreker Smeby.

‒ Reformen må fullfinansieres. Vi kan ikke ta sjansen at barn og unge glipper, fordi vi vil teste ut om kommunene selv klarer å ta ansvaret.

 

Barnevernsreform under lupen
Foto: Paneldebatt om den nye barnevernsreformen. Foto: Silje Eide/Krigsropet

 

Viktig å lytte til barnevernsbarna

Statsråd Solveig Horne innledet og presenterte hovedtrekkene i reformforslaget. Paneldebatten hadde med seg representanter fra alle partiene på Stortinget og ble ledet av ordstyrer Stein Aabø. I tillegg deltok Landsforeningen for barnevernsbarn med avsluttende kommentar.

‒ Selv om mange private aktører tilbyr tjenester av høy kvalitet, er det vår mening at barneverntjenesten passer dårlig for markedsstyring og anbudskonkurranser. Vi er kritiske til at lønnsomhet og effektivitet skal spille en rolle i valg av tiltak, og ønsker ikke at de private aktørene skal kunne ta utbytte fremfor å legge penger i å utvikle og tilby enda bedre tilbud for barna, sa Vilde Adolfsen, påtroppende leder i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Smeby var glad for at Landsforeningen for barnevernsbarna deltok og understreker viktigheten av å lytte.

‒ Vi må huske på å høre på de det gjelder. Jeg er veldig glad for at Landsforeningen for barnevernsbarna hadde så mange kloke ord, de er det viktig å lytte til, sier Smeby avslutningsvis.

 

• Les mer om debattmøtet og hva som kom frem i paneldebatten her.

• Les mer om den nye barnevernsreformen her. Utdraget er hentet fra pressekonferansen statsråd Solveig Horne holdt i forbindelse med lanseringen.