a123

Bekjemper fattigdom med kulturopplevelser

Bekjemper fattigdom med kulturopplevelser
Foto: Ranveig Nordgaard

Frelsesarmeens kulturskole i Moss (FKM) mottok nylig 200.000 kr. for å trappe opp fattigdomsbekjempelsen blant barn og unge.

Midlene kommer fra Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet, men er tildelt av kommunen som har bedre kjennskap til lokale tilbud.

«Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.» heter det på Barne, undgom- og familiedirektoratet sine hjemmesider.

Pengene til FKM er øremerket rekruttering av barn og unge til subsidierte kultur- fritidstilbud. I Moss betyr det sterkt reduserte priser på kulturskolens undervisning i gitar, piano, brass, sang eller dans.

Tone M.R. Hjorth-Johansen er leder ved FKM. Hun har store planer for skolen, og forventer nå å kunne nå ut til mange nye barn og unge som ikke har hatt mulighetene til å prioritere kultur- og ferietilbud tidligere.

- Vi er utrolig takknemlige for støtten, for vi vet at det er mange der som har behov for et subsidiert tilbud. For oss betyr dette tilskuddet flere muligheter.

Hun ser for seg at støtten kan sørge for en økning i både elever, lærere, omfang og rekkevidde.

- Vi tror at dette vil bidra til at kulturskolen kan være med å gjøre en forskjell for lokalmiljøet.

Tone håper også at kulturskolens lokaler, i og ved Moss korps, vil synliggjøre korpsets arbeid og gjøre det mer tilgjengelig for de som trenger det.