a123

Besøk av finansministeren

Besøk av finansministeren
Kommandør William Cochrane, leder for Frelsesarmeen i Norge og major Knut Haugsvær i samtale med Siv Jensen. Foto: Lars Kristian Singelstad

‒ Det at Siv Jensen var tilstede på vegne av regjeringen og spiste lunsj med våre folk setter vi stor pris på, sier Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg.

Denne uken besøkte finansminister Siv Jensen Jobben, Frelsesarmeens jobbtreningstilbud for aktive eller tidligere rusavhengige.

Krevende livssituasjon

Rundt 70 av Jobbens deltakere satt til bords med finansministeren. Knut Haugsvær er glad for at Siv Jensen tok seg tid til å besøke Jobben.

‒ I Frelsesarmeen vet vi hva rus gjør med mennesker, og hvor krevende det er å leve et liv med rus. Derfor er vi glade for at Siv Jensen kom for å høre på hva folk i denne utfordrende livssituasjonen har å fortelle.

Haugsvær er glad for regjeringens satsning på rusfeltet. 

‒ Flere behandlingsplasser og bedre oppfølgning etter behandling er viktig. Det er flott at regjeringen satser, men vi som enkeltmennesker må også gjøre det. La oss inkludere de som har en rusbakgrunn, ta de inn i fellesskapet og gi de en sjanse. 

Coop spanderte lunsj

Coop bidro med lunsj og musikk ved Henning Kvitnes. Konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke, var glad for å møte deltakerne på Jobben.

– Å ha en jobb å gå til hver dag er viktig for alle, og her er det en sosial arbeidsplass hvor alle kan komme og få noe meningsfylt å gjøre. Derfor ønsket vi å invitere til et førjulsarrangement med god mat og drikke, og musikk til ettertanke.

Om Jobben

Jobben drives av Frelsesarmeen og er et lavterskels arbeidstreningstilbud for tidligere og- /eller aktive rusmiddelavhengige. Det er et variert og godt arbeidstilbud, med oppgaver de fleste kan være med å mestre. Gaterydding i samarbeid med Renholdsetaten, møbelverksted og redesign av gjenbruksartikler og lysproduksjon på eget verksted. I sommerhalvåret rydder de skjærgården i samarbeid med Friluftsetaten. Jobben har også tatt på seg istandsetting av møbler på eget snekkerverksted, maleoppdrag og kjøre- og flytteoppdrag.

Besøk av finansministeren
Det var god stemning på Jobben. Jorunn Mathisen, daglig leder for Jobben ønsket finansministeren velkommen. Foto: Lars Kristian Singelstad