a123

Daglig tekst i påsken - palmesøndag

Daglig tekst i påsken - palmesøndag

Gjennom påskeuken presenterer vi daglig en tekst fra Bibelen med en refleksjon og bønn. Les teksten for palmesøndag her.

Her kan du laste ned påskeheftet med tekstene for hele påsken.

 

Søndag

Kjent som «Palmesøndag»

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 11 vers 1–11

HVA SKJEDDE? Jesus rir inn i Jerusalem på et esel.

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’»

De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:

«Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!»

Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.

 

Refleksjon

Den slags mottagelse som Jesus fikk da han endelig kom fram til byen Jerusalem, var, som i dag, vanligvis forbeholdt de største, mest populære kjendis-ikoner – for eksempel filmstjerner, popstjerner, fotballspillere som kan bli møtt av tusenvis av egne supportere.

Og da forstår vi litt av den store forventningen som menneskene i Jerusalem hadde til Jesus. Men de hadde misforstått oppdraget hans. Det de håpet på var at han skulle komme til dem som leder for en politisk revolusjon, for å kunne bli kvitt de romerske soldatene som okkuperte byen deres.

Men han kom faktisk på et enda større oppdrag enn det. Han kom som Messias. Som åndelig redningsmann. Som Guds sønn. Som frelseren for alle.

 

Bønn

Kjære Gud.

Hjelp meg i dag å ønske deg velkommen inn i mitt liv. Jeg ønsker å ta imot deg som den du virkelig er. Takk for at du, allmektige Gud, er interessert i meg og min familie.

Må denne palmesøndagen være en god dag hvor jeg kjenner at du møter meg og at jeg er åpen for å kunne gå sammen med deg igjennom dagen.

Amen.

 

Alle bibelversene er fra 2011-oversettelsen.

Tekst: Chris Pender

Layout: Mari M. Sandbakk

Foto: Frelsesarmeen

© Frelsesarmeen,Templet korps/Frelsesarmeens hovedkvarter 2015