a123

De fattige er taperne

Regjeringens forslag om innstramming av støtteordninger bekymrer Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram onsdag, er det kuttet i flere støtteordninger til de som er utenfor arbeidslivet.

Regjeringens mål er blant annet å få folk raskere tilbake i arbeid ved å legge til rette for det. Leder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, er redd for at mange vil falle utenfor med de foreslåtte innstrammingene.

- Jeg er bekymret for hva dette gjør med dem vi møter gjennom våre tiltak. Dette er mennesker som har mange bekymringer og som allerede sliter med å få endene til å møtes. Innstrammingen vil kanskje fungere for noen, men jeg er redd for at mange vil falle utenfor og slite økonomisk. Spesielt gjelder det uføretrygdede som nå regjeringen vil oppfordre til å få seg jobb. Det er ofte ikke lett for denne gruppen å komme seg ut i arbeid, og hvis de da i tillegg får kutt i støtten, kan det slå svært negativt ut.

  

Dette er noen av forslagene fra regjeringen:

- Uføretrygden skal skattelegges som lønn

- Barnetillegget for uføretrygdede standariseres, og skal ikke lenger være behovsprøvd.

- Ferietillegget for arbeidsledige fjernes

- Reduksjon av maksimal periode med overgangsstønad fra tre til ett år

 

De fattige er taperne
Leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling, Elin Herikstad.

Herikstad trekker også fram innskrenking av overgangsstønaden som et av punktene hun er kritisk til.

Ordningen er ment som en midlertidig inntektssikring i en kortere periode der den enslige forsørgeren forbereder seg på å forsørge seg ved egen inntekt. Regjeringen ønsker nå å kutte denne støtteordningen fra tre til ett år.

- Innskrenkingen er drastisk. Jeg er bekymret for de som ikke kommer seg i jobb raskt nok, sier Herikstad.

  

Roser fattigdomsstrategi

Til tross for at det er mye å sette fingeren på, inneholder statsbudsjettet også noen lyspunkt.

- Jeg synes det er positivt at regjeringen ønsker å utarbeide en langsiktig strategi når det kommer til barnefattigdom i Norge. Dette er et komplekst og sammensatt problem som krever en god plan.

Hun håper regjeringen klarer å tenke både kortsiktig og langsiktig.

- De barna som lever nå kan ikke vente i 10 år. De trenger handling og konkrete tiltak nå, sier Herikstad, som håper at det endelige budsjettet for 2015 vil inneholde flere lyspunkt for de som har lite fra før.