a123

Debatt med utrygge naboer

Debatt med utrygge naboer
Leder for Frelsesarmeens rusomsorg, Knut Haugsvær, i aksjon under mandagens møte. Foto: Silje Gjeruldsen

Frelsesarmeen tok utfordringen og stilte opp.

Mandag kveld møttes politiet, politikere og Frelsesarmeen for å diskutere Grønlands fremtid. Initiativet til møtet tok Grønland beboerforening som frykter for uroen, problemene og kriminaliteten i området. Engasjerte naboer tok turen til moskeen for å høre seg selv og paneldeltakerne debattere.

Imøtekommende

– Vi forstår deres utfordring og er her i dag for å se hva vi kan gjøre for å bidra med vårt, innledet Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg. Han deltok sammen med politi, naboer og politikere i debatten som fant sted i moskeen på Grønland.

Haugsvær stilte opp på vegne av Fyrlyset, Frelsesarmeens kontaktsenter for rusavhengige, som er lokalisert i Urtegata 16 på Grønland i Oslo. På denne adressen har Frelsesarmeen arbeidet siden det gamle herberget åpnet i 1894.

– Vi har tro på mennesker og ønsker å være der folk er. Frelsesarmeen vil alltid jobbe for å møte de behovene som finnes, understreket Haugsvær.

Flytter ikke

Bakgrunnen for Frelsesarmeens deltakelse var gruppen gjester som besøker Fyrlyset i løpet av uken. Enkelte naboer ytret at de oppfattet de rusavhengige som en utfordrende gruppe å forholde seg til, mens andre pekte på helt andre typer utfordringer i nabolaget. En oppfattet de rusavhengige som de minst truende, mens en annen mente at en ved å legge ned Fyrlyset kunne få bukt med alle nabolagets problemer.

Haugsvær avviste imidlertid at det vil være aktuelt å flytte Fyrlyset og det var heller ikke en løsning beboerforeningen ønsket.

– Vi ønsker ikke Frelsesarmeen ut av nabolaget, men vi mener at de bør være mer kritiske til hvor de plasserer institusjonene sine, sa beboerforeningens styreleder, Berit Jagmann.