a123

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i støtten til folkehøyskolene

Elever og lærere ved folkehøyskolene i Norge, samt opposisjonen var tirsdag på plass utenfor Stortinget for å demonstrere mot budsjettkutt på 45 millioner kroner.

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i støtten til folkehøyskolene
Demonstrasjon foran Stortinget Foto: Silje Eide

– Et av bannerne her sier "Hvorfor kutte i den ene skolen vi liker?" det er noe sant i det, sier elev ved Jeløy folkehøyskole Renata Tangen. Hun er til stede på demonstrasjonen foran Stortinget sammen med elever og lærere fra folkehøyskoler i hele Norge. 

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i støtten til folkehøyskolene
Renata Tangen, Andrea Melum, Tina Andresen og Tonje Haugan Nytrøen fra linja Walkabout Australia Foto: Silje Eide

– Folkehøyskolene i Norge fyller et viktig tomrom for unge voksne, det ser vi tydelig fordi flere elever en noensinne søker seg til folkehøyskolene, sier Hans Nilsson, rektor ved Jeløy folkehøyskole. 

Med over 25 års erfaring fra skole og utdanning vet han verdien av et år hvor elevene slipper karakterpress, får utfordre seg selv, samt skape nye relasjoner. Han beskriver kuttene som dårlig samfunnsøkonomi, og sier det må investeres mer i slike muligheter for unge voksne, ikke kuttes. 

– Kuttet i støtten til folkehøyskolene følger ikke utvikling i dagens samfunn. Flere unge er stresset, slitne og trenger å finne ut hvem de er og hvor de er på vei før de kaster seg ut i voksenlivet, sier han. Folkehøyskolen forener unge mennesker fra ulike bakgrunn på en fantastisk flott måte, og det gir de en unik mulighet til utvikling, forteller han. 

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i støtten til folkehøyskolene
Andrea Mehlum, Tonje Haugan Nytrøen, rektor Hans Nilsson og Håvard Holm-Kjøl, alle elevene er fra Walkabout Australia. Foto: Silje Eide

Støtte fra opposisjonen 
Under tirsdagens demonstrasjon var representater for opposisjonspartiene til stede. Knut Arild Hareide (KrF) sa i sin appell at han dessverre ikke hadde gått på folkehøyskole og anså det som en av sine mange tabber i livet. Han undret seg over hvordan man kan kutte i et skoleslag som er med på å gi personlig utvikling og som er et godt alternativ til de som er skolelei. Han avsluttet med budskapet om at vi ikke trenger færre folkehøyskoler i Norge, men flere, og kalte det en investering i vårt land. 

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i støtten til folkehøyskolene
Knut Arild Hareide Foto: Silje Eide

Trine Skei Grande sa i sin appell at skole ikke bare handler om å lære seg å lese, regne og slå opp på google, det handler om dannelse. Hun sa videre at et år på folkehøyskole gjør deg til et helt mennesker som er engasjert, som bryr seg, vil påvirke samfunnet, og som skjønner de store sammenhengene. 

Tredelt kutt
Det er ikke første gang regjeringen foreslår kutt i støtten til folkhøyskolene. Både i 2014 og 2015 ble forslagene nedstemt av et solid flertall i Stortinget. 

De 45 millionene Regjeringen ønsker å kutte i år kan deles i tre, i følge Folkehøgskolerådet. Det foreslås å kutte i den generelle støtten til folkehøyskolene med 25 millioner. I tillegg kuttes det 11 millioner i studiestøtte til elevene. Regjeringen har heller ikke tatt høyde for elevveksten de siste årene, derfor mangler det nye penger i budsjettet. Disse nye midlene utgjør rundt 9 millioner.

Jeløy folkehøyskole
Frelsesarmeen eier og drifter Jeløy folkehøyskole i Moss. Skolen har 90 plasser fordelt på 9 linjer. Rektor Hans Nilsson sier Jeløy er en kristen skole for alle, som møter alle med interesse og respekt, uavhengig av livssyn.
– Elevene får være med å påvirke sin hverdag og bidra til et bedre samfunn gjennom vårt nettverk lokalt, i Frelsesarmeen og i verden da vi reiser ut med linjevalgene til ulike land, sier han. 

Bredt tilbud i Norge
I Norge finnes det i dag 80 folkehøyskoler med tilsammen over 650 ulike fag. 32 av disse er kristne folkehøgskoler. I 2016/2017 skoleåret var det 7477 elever ved folkehøgskolene i Norge. Det er en økning tilsvarende 2,9% fra forrige år.