a123

Den store misjonærutsendelsen

Den store misjonærutsendelsen
I 1914 ble de 25 norske offiserene sendt ut i tjeneste for Frelsesarmeen.

I år er det 100 år siden Frelsesarmeen i Norge sendte ut sin største gruppe misjonærer noen gang.

Utsendelsen av 25 frelsesoffiserer i 1914 var det norske svaret på en appell som Frelsesarmeens verdensleder Bramwell Booth hadde kommet med året før, der han ba om 100 nye misjonærer fra de nordiske land. De 100 frelsesoffiserene ble sendt til henholdsvis India, Java, Korea og Sør-Afrika. Sverige hadde den største kontingenten, med 50 misjonærer, mens de siste 25 fordelte seg på Finland og Danmark.

Jubileumshefte

Frelsesarmeens Historiske Selskap markerte dette jubileet med en utstilling under Frelsesarmeens årskongress som fant sted på Kjeller, Oslo i helgen. I forbindelse med jubileet er det også laget et hefte der alle de 25 misjonærene fra Norge er omtalt. Det er to av styremedlemmene i Frelsesarmeens Historiske Selskap, pensjonert frelsesoffiser Synneva Vestheim og forfatteren Nils-Petter Enstad, som har laget heftet.

Spennende historie 

Omtalene i heftet viser at lengden på misjonstjenesten for de 25 norske misjonærene fra 1914 ble ganske varierende. Noen av dem kom hjem etter bare ett års tid, mens andre gjorde misjonstjeneste i flere tiår. Flere av misjonærene fra 1914 fikk senere viktige posisjoner i Frelsesarmeen i Norge. Ifølge jubileumsheftet «Den store misjonærutsendelsen» regner man med at 224 norske offiserer har vært eller er i Frelsesarmeens tjeneste i utlandet.

 

Saken er publisert av www.kpk.no og hentet fra Frelsesarmeens Historiske Selskap sin blogg.