a123

Det gode testament

Det gode testament

Frelsesarmeen og 35 andre medlemmer av Norges innsamlingsråd står i disse dager bak kampanjen «Det gode testament», et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver.

Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. Inntil for få år siden, var det derimot ikke vanlig å snakke høyt om arv i Norge. Mens i andre europeiske land har dette vært gjort i en årrekke.
– Det er fremdeles lite vanlig å skrive testament i Norge, og mange opplever at dette er et følsomt og vanskelig tema å snakke om, forteller Øivind Christensen, leder for arvesaker i Frelsesarmeen.
Han forteller at alle de deltagende organisasjonene i kampanjen «Det gode testament» opplever at det er liten kunnskap blant folk flest om arv og det å skrive testament. Mange organisasjoner  mottar derfor regelmessig spørsmål om dette fra givere og andre.
Ettersom arv ofte er et sårt tema mange kvier seg for å snakke om, har organisasjonene gått sammen om å oppfordre folk til å ta den viktige samtalen – om å skrive testament og snakke med familie og venner om dette på forhånd.
– For mange kan det å opprette et testament være med på å skape fred, og være en god måte å sikre at den siste vilje blir fulgt, sier Christensen.

Betydningsfull gave
Testamentariske gaver betyr at Frelsesarmeen kan bruke disse midlene til å skape håp og framtidstro hos mennesker som står i utfordrende situasjoner – og som trenger en utstrakt hånd. ​

Det gode testament
Øivind Christensen, leder for arvesaker i Frelsesarmeen. Foto: Metter Randem

Frelsesarmeen er godt etablert i Norge og setter raskt i gang hjelpetiltak der vi ser et behov.
– Vi er takknemlige for gavene vi får, og ikke minst tilliten vi blir vist gjennom testamentariske gaver, understreker Øivind Christensen.
– Pengene brukes til å hjelpe mennesker med ulike forutsetninger som vi treffer i alle livets faser: barn, unge, familier, eldre samt rusavhengige og andre som på en eller annen måte faller utenfor samfunnet. Gavene vi får inn brukes til sosiale tiltak i hele Norge og til tiltak Frelsesarmeens korps (menigheter) driver i byer og bygder.

Hvem kan du spørre?
Ofte kan spørsmålene være mange når et testament skal settes opp, og Christensen oppfordrer til å spørre dersom man har spørsmål. Samtalene vil være fortrolige og helt uforpliktende.
– Du er velkommen til å ta kontakt med oss, dersom du ønsker det, sier han.

Les mer om kampanjen «Det gode testament» her.

Se en kort informasjonsfilm fra kampanjen om hvordan et testament opprettes.

Last ned filAnimasjon(8 3 2 5kb)

Frelsesarmeens nettside om arv og testament.