a123

Dramatiske kutt i langsiktig bistand

Dramatiske kutt i langsiktig bistand
Foto: Jarle Stokland

Markering utenfor Stortinget onsdag kl. 12: − Verdens fattige skal ikke ta regningen for flyktningkrisen.

− Det er viktig at vi mobiliserer og viser at vi er uenige i det forslaget som er presentert, sier major Tone Gjeruldsen, leder for Frelsesarmeens misjon og bistand.

 I følge regjeringens forslag til statsbudsjett, kuttes post 160.70 (sivilt samfunn) fra 1.9 milliarder til 670,5 millioner, det er mer enn en halvering av støtten til det sivile samfunnet. Hvis regjeringens kutt blir gjennomført vil flere millioner fattige i utviklingsland bli direkte påvirket og Gjeruldsen oppfordrer derfor til deltakelse:

 − Møt opp kl. 12.00 utenfor Stortinget. Bli med og stå sammen i solidaritet med verdens fattige.

 Mer informasjon om markeringen finnes her.

 

Tilsluttede organisasjoner

Adra

Afghanistankomiteen i Norge

Amnesty

Antirasistisk Senter 

Areopagos

Atlas-alliansen

Bibelselskapet

CARE Norge

Caritas

De Frie Evangeliske Forsamlinge

Den norske Jordmorforening

Det Norske Baptistsamfunn

Det Norske Misjonsselskap

Digni

Differ Media

Fellesrådet for Afrika

FIAN Norge

Fivas

Flyktninghjelpen

FOKUS

ForuM

Forut

Freethem Norge

Frelsesarmeen

Frikirken

Initiativ for Etisk handel

Inner Wheel

JOIN good forces

JURK

Kirkens Nødhjelp

Kristelig Folkepartis Kvinner

Kvinne- og familieforbundet

Ladyfest Oslo

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) 

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse / LHL

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Metodistkirkens Misjonsselskap

Misjonsalliansen

Misjonsforbundet

Naturvernforbundet

NOAS

Norges Fredslag

Norges Fredsråd

Norges Kristne Råd

Norges Sosiale Forum

Norges Vel

Normisjon

Norsk Folkehjelp

Norske kvinners sanitetsforening

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Sykepleierforbund

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Palestinsk kvinneforening

PAWA Pan African Women’s Association

Pinsevennenes Ytremisjon

Plan International Norge

Press

Redd Barna

Refugees Welcome to Norway - RWTN

Regnskogfondet

RORG-samarbeidet

SAIH

Soroptimistene

SOS-barnebyer 

Spire

TECH Norge

Ungdom i Oppdrag

Utviklingsfondet

Vennskap Nord/Sør

WWF

Wycliffe

 

Hvis din organisasjon ønsker å tilslutte seg markeringen send e-post til kari.helene@utviklingsfondet.no