a123

Dugnad på tvers av trossamfunn

Dugnad på tvers av trossamfunn
På søndag går årets TV-aksjon av stabelen. Frelsesarmeen oppfordrer til å bidra. Foto: Kirkens Nødhjelp/ Greg Rodland Buick

Frelsesarmeen stiller seg bak TV-aksjonen 19. oktober. Årets tema er rent vann.

Når bøssebærerne igjen går fra dør til dør den 19. oktober, fyller tv-aksjonen 40 år. Denne gangen skal rundt en million mennesker sikres rent vann. Drikkevann slukker ikke bare tørst, tilgang til vann hjelper mennesker å holde seg friske og å overleve, derav slagordet Rent vann forandrer alt!

Årets fokus

Når kvinner og barn slipper å gå lange strekninger for å nå fram til vannpostene, minsker samtidig risikoen for vold og overgrep. Jenter kan bruke tid og energi på skolebenken i stedet for på vannhenting. Med midlene fra tv-aksjonen, vil Kirkens Nødhjelp drive vannprosjekter i Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Haiti, Afghanistan og Pakistan. Kirkens Nødhjelp har norske kirkesamfunn og menigheter som sine oppdragsgivere, og Frelsesarmeen er en av disse. I praksis betyr dette at organisasjonen har en representant i Kirkens Nødhjelps øverste organ, representantskapet. De velger 9 av styrets 12 medlemmer.

Soldat i aksjon 

Agnethe Kristin Mikkelsen er soldat i Moss korps, og synes det er flott at det er en organisasjon med kristne grunnverdier som har vært så heldig å få tv-aksjonen i år. Men Mikkelsen har både et privat og et profesjonelt ståsted i årets aksjon. Hun er nemlig ansatt som byaksjonsleder i Oslo for fjerde år på rad.

– Jobben min er å mobilisere hele Oslo, sammen med de frivillige, sier hun. Ved å oppfordre folk til å ta denne viktige søndagsturen, er Agnethe Kristin og teamet hennes på god vei mot full bøssebærerdekning.

Agnethe Kristin ser Frelsesarmeen som en organisasjon med et bredt kontaktnett over hele verden.

– Det fine med et samarbeid som Kirkens Nødhjelp, er at sammen kan man nå ut til enda flere. Jeg er stolt av at Frelsesarmeen bidrar i dette arbeidet, sier hun.