a123

Eiliv Herikstad nominert til Musikkforleggerprisen

Prisen deles ut av Musikkforleggerne, en samleorganisasjon som representerer de største musikkforlagene i Norge.

Fokus for musikkforleggerprisen er opphavspersonene bak en låt eller et verk, låtskriverne eller komponistene. Det deles ut priser i flere kategorier og prisen ble første gang utdelt i 2015. Eiliv Herikstad er nominert i klassen for årets verk, klassisk/samtidsmusikk med et stykke for brassband “Intrada og Fuge - Kjemp i Guds kraft”. Stykket er utgitt av Frelsesarmeen i Scanbrass serien. Utdelingen finner sted i Kulturkirken Jakob den 15. mars.


Eiliv Herikstad nominert til Musikkforleggerprisen
Eiliv Herikstad Foto: Kjell-Richard Landaasen

Eiliv Herikstad (f.1942) er soldat i Frelsesarmeen, og har siden 1960-tallet vært en sentral komponist, musiker og dirigent i bevegelsens musikkmiljø, nasjonalt som internasjonalt. Han er utdannet fra Musikkonservatoriet i Oslo og Musikkhøgskolan i Göteborg. I årene 1979 – 87 var han musikklærer på Jeløy folkehøgskole, og fra 1987 og til 1991 rektor ved samme skole. I 1991 og fram til 2001 hadde Herikstad som musikksekretær, det øverste ansvaret for Frelsesarmeens musikkliv i Norge, Island og Færøyene.

Eiliv Herikstad har gjennom en årrekke vært en mye brukt instruktør, dirigent og solist også i den internasjonale Frelsesarmé-verdenen. Han er den norske komponisten innenfor Frelsesarmeen som er registrert med flest verk i SP&S, Frelsesarmeens internasjonale musikkforlag. Herikstads musikk har vært benyttet av musikkorps både utenfor og innenfor Frelsesarmeen.

Samtidig med egen karriere, har også Eiliv Herikstad vært en viktig inspirator for mange av dagens ledende musikere og komponister i Frelsesarmeens musikkliv. I tillegg har han helt siden 1964 vært leder for en amatørgruppe i sang eller musikk.

Herikstad er for tiden leder for Frelsesarmeens hornorkester i Askim.

 

 Se Eiliv fortelle om stykket i video:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file