a123

En halv million ekstra til Jobben

En halv million ekstra til Jobben
Jobben rydder blant annet Oslos skjærgård og øyer for søppel. Foto: Kjell-Håkon Larsen

Oslo bystyre gir ekstrabevilgninger til arbeidstiltak for rusavhengige. Ivar Johansen i bystyrets finanskomite mener hver krone er vel anvendt hvis bare en får hjelp.

 

En million kroner blir delt mellom Frelsesarmeens Jobben og Kirkens bymisjons Lønn som fortjent. Begge er arbeidstiltak for rusavhengige. På Jobben får brukerne mulighet til å arbeide fire timer per dag med blant annet rydding av gater og skjærgård, lysstøping og snekring. Ivar Johansen, medlem av Oslo bystyre, mener at Jobben og Lønn som fortjent er gode lavterskeltilbud som både gir den enkelte sosialt fellesskap og erfaring med å mestre en arbeidssituasjon.

– Om så bare en eller to av de som deltar i disse prosjektene får kontroll over sin rusavhengighet, og oppnår større grad av selvstendighet, er det verdt hver krone sett fra storsamfunnets side, sier Johansen.

 

Sikrer plass til alle

Pål Henriksen, daglig leder i Jobben i Oslo, er glad for bevilgningen.

– Ekstrabevilgningen bidrar til å sikre at alle som kommer får plass. Det siste halve året har vi hatt et snitt på 70 deltakere daglig.

Han påpeker at det fremdeles er økonomiske utfordringer. Med flere brukere, blir budsjettet sprengt, og Henriksen ønsker seg ikke tilbake til systemet med førstemann til mølla.

– Da var det et høyere rus og aggresjonsnivå på grunn av tidlig oppmøte og usikkerhet om plass, sir han.

 

- Et trygt tilholdssted

Jobben-lederen er glad for at bystyret støtter tiltak for rusmisbrukere som ønsker å fylle dagene med noe meningsfullt, men ikke klarer å benytte seg av tiltak fra Nav der det blant annet kreves stabilt oppmøte. På Jobben er det ingen krav til langsiktige planer selv om det forventes at arbeid utføres og at ingen har en adferd som er til sjenanse eller fare for seg selv eller andre.

– Å vite at tilbudet er der gir målgruppen en opplevelse av å kunne bidra. Flere gir tilbakemelding på at Jobben er deres nettverk, familie og trygge tilholdssted, sier Pål Henriksen.