a123

En ny sjanse for prostituerte i Kongo

Ved Frelsesarmeens senter i Kinshasa får unge jenter hjelp til å komme seg ut av et liv i prostitusjon.

 

Like utenfor Kongos hovedstad ligger Mpasa. Dette området er et av de fattigste i Kinshasa. Ofte er det her man ender opp om man drar fra landsbygda til hovedstaden i håp om å finne arbeid, eller har måttet flykte fra herjingene til en av de mange opprørsgruppene øst i landet. Familiene som bor her har lite å leve av, og mange unge jenter trekker mot gatene for å overleve. I enkelte tilfeller oppmuntres de til og med av familiemedlemmer til å prostituere seg, slik at de kan bidra til at familiens underhold.

 

En vei ut av prostitusjonen

Gjennom yrkesopplæringen som gis ved senteret i Mpasa ønsker Frelsesarmeen å gi jentene som oppsøker senteret et alternativ til prostitusjon. Om de lærer seg et yrke vil det ikke lenger være nødvendig å selge seg selv for å overleve. I fire år har Frelsesarmeen i Norges vært inne og støttet arbeidet her. Major Magna Våje Nielsen og Lars Kristian Redse fra Frelsesarmeen seksjon for misjon og bistand har nylig besøkt Kinshasa for å se på arbeidet som gjøres her.

- De fleste av jentene begynner å prostituere seg i veldig ung alder. Den yngste vi snakket med startet som 11-åring. Veiene inn er mange. Sult og fattigdom, press fra naboer eller familiemedlemmer, sier Våje Nielsen.

 

På skolebenken

De som oppsøkte senteret får hjelp til å velge et yrke før de fordeles i klasser. Jentene kan velge mellom søm og kosmetikk. I tillegg gis det lese- og skriveopplæring, samt kursing i økonomi og hvordan drive en liten butikk. Det gis også tilbud om HIV-testing og videre oppfølging og behandling for de som eventuelt tester positivt.

Når deltagerne er ferdige på senteret får de med seg en liten startpakke bestående av utstyr og materialer til salg, slik at de kan komme i gang med sitt nye arbeid. Overgangen er stor for mange, og det tar lang tid før de fleste er i nærheten av å tjene like mye på klessalg eller kosmetikk som de gjorde som prostituerte. Men livet er tryggere. Frykt for voldelige kunder, HIV/Aids, og andre sykdommer hører fortiden til, og familien vil ikke lenger å skamme seg over dem. Av de som kommer seg gjennom de ni månedene yrkestreningen varer er det nesten ingen som ender på gata igjen.

 

Veien videre

Planene fremover er å ta utgangspunkt i det arbeidet som allerede gjøres i Mpasa og styrke det ytterligere.

- I samtaler med Frelsesarmeen i Kongo fikk vi vite at mange barn er underernærte fordi tilgangen på mat er dårlig, men også fordi mødrene i området ikke vet nok om ernæring, forteller Våje Nilsen.

De ansatte i prosjektet foreslo derfor å fokuserer på undervisning i effektivt hagebruk og ernæring fra 2014. Ved å sette opp en hønsegård og anlegge en grønnsakshage på området til senteret, kan man bruke egne grønnsaker, egg og kyllinger til å lære mødrene i området å lage næringsrik mat. Maten de lager kan brukes for å tilby jentene som deltar i yrkestreningen et solid måltid hver dag. Om dette fungerer vil man altså med relativt enkle tiltak kunne sørge for bedre tilgang på mat, et sunnere kosthold og økt inntekt for en del familier i området, samtidig som man fortsetter arbeidet med å hjelpe jenter ut av prostitusjon.

 

Ønsker du å støtte Frelsesarmeens arbeid i Kongo, gi her!