a123

Et fellesskap mot overdoser

Et fellesskap mot overdoser
Et lys er tent for ett av de 260 livene som gikk tapt for overdoser i fjor Foto: Frelsesarmeen Tønsberg

På Verdens Overdosedag var Frelsearmeen tilstede på mange av landets arrangementer. I Tønsberg holdt Bertel Emil Hjortland, prest og miljøterapeut i rusomsorgen, en sterk appell om å forhindre dødsfall med inkludering, håp og pusterom.

Et fellesskap mot overdoser
Bertel Emil Hjortland Foto: Frelsesarmeen Tønsberg

"Cirka 260 mennesker dør av overdose hvert år i Norge.

260 mennesker dør for tidlig.

260 mødre eller fedre får en telefon de har ventet på, men aldri kan vært forberedt på.

Venner og familie får beskjeden vi ikke skal få. En som står nær dør for tidlig. En beskjed noen venter på i tyve år, men når den kommer, er det et sjokk.

For et overdosedødsfall er et sjokk. Det er død, og død skaper sår. Det river opp. Vi blir sinte, såre, lei oss. Vi savner og minnes.

Vi merker det på kroppen her i Tønsberg. Det er altfor mange som har dødd for tidlig i rusmiljøet. Noen av overdose. Noen av slitne kropper. Noen av andre årsaker. Men det er altfor mange døde, altfor tidlig.

Det er mange som ikke er her, og vi står igjen.

I kirken har vi en bønn vi ber når vi minnes de døde: «Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Barmhjertige Gud, trøst de sørgende og vær dem nær i tiden som kommer.»

Vi kan ikke rømme fra døden. Vi kan ikke unngå den. Men vi kan telle dagene våre. Vi kan telle hverandres dager og fylle dem med mening og håp.

Jeg jobber med Frelsesarmeens gatefotball. Vi som deltar har der et friminutt, et pusterom. En følelse av fellesskap, tilhørighet og mestring. Innenforskap, i motsetning til utenforskap. Vi opplever det samme som i Gatenære stemmer og iJobb i Bymisjonen, for å nevne andre eksempler. Deltagelse. Noe som gir mening og tilhørighet.

For er det ikke det vi alle lengter etter? Fellesskap, tilhørighet, å være en del av noe. Mening og håp.

For livet blir aldri en dans på roser. Livet er tøft og vanskelig. Men vi kan fylle det med håp. Med mening. Med inkludering og fellesskap. Og da kan vi også kanskje forebygge noen overdosedødsfall.

Vi kan ikke rømme fra døden. Vi kan ikke unngå den. Sinnet, sårene, fortvilelsen.

Vi kan ikke få de døde tilbake.

Men vi kan gi hverandre pusterom. Lommer med fellesskap og mening. Liv og håp.

Og vi kan minnes.

La oss derfor reise oss og minnes de som har gått bort i overdose det siste året.

Vi tenner et lys og er stille for å minnes."

Av Bertel Emil Hjortland