a123

Et hus for alle

Et hus for alle

- Dette skal være et hus for folk i alle livssituasjoner, slår korpsleder Marta Maria Espeseth fast i det hun åpner dørene til nye Hallingdal korps i Gol.

Espeseth er imidlertid kjapp med å legge til at Frelsesarmeen har et spesielt kall for å møte de som sliter.

Utbyggingen har vært etterlengtet. De siste årene har korpset vokst, både i aktivitet, antall tilhørige og antall møtebesøkende. Korpset har etablert både baby- og småbarnssang, familiespeiding og et diakonalt arbeid.

- Lokalene var for små og uhensiktsmessige for dagens aktiviteter, forteller Espeseth.

Gol korps har siden 1960 holdt til i et lite, laftet hus, med en liten møtesal og et knøttlite kjøkken. Huset var opprinnelig et bedehus i Flå, en liten bygd fem mil sør for Gol. Men i 1960 kjøpte Frelsesarmeen huset og fraktet det til Gol. Siden har huset vært Frelsesarmeen base for hele Hallingdal.

 

Et hus for alle Suppe, såpe, frelse

Etter 55 år strakk ikke arealene til lenger, og det siste året har huset blitt utvidet, bygd om og totalrenovert til et funksjonelt og innholdsrikt hus, tilpasset korpsets behov, tjenester og aktivitet, og tilrettelagt for dagens måte å drive Frelsesarmè på.

Tilbygget rommer blant annet et grupperom for aktivitet, lagerrom til matlagring, et større kjøkken, garderobe og kontorer.

- Vi trengte større plass for å kunne bli et korps som lever opp til Frelsesarmeen slagord, Suppe, såpe, frelse, sier Espeseth, og utdyper:

- Frelsesarmeen skal formidle evangeliet både i ord og handling. Her, i Hallingdal korps skal alle møtes med respekt og verdighet. Mager skal mettes, og frelse forkynnes.

 

For alle

Også navnet er nytt.

- Med navnbyttet fra Gol til Hallingdal korps ønsker vi å tydeliggjøre at vi er et korps for hele dalen, med medlemmer og virksomhet i alle de seks kommunene, forteller Esepeseth.

Dermed var det ikke overraskende at det var stinn brakke da Espeseth endelig kunne åpne dørene til dalens nye korpslokaler. Med lefser og musikk feiret lokale og tilreisende sin nye storstue sammen med lederne for Frelsesarmeens arbeid i Norge, Island og Færøyene, kommandørene Vibeke og Dick Krommenhoek.

- Jeg tror og håper at folk vil merke at vi blir mer tilgjengelige, avslutter en storfornøyd korpsleder, som gleder seg til å ta i bruk det nye huset.