a123

Et sted å bo?

Et sted å bo?

De er ikke mange, men det finnes nordmenn som velger å bo ute. Tirsdag kl. 10 holder Frelsesarmeen visning på en boligtype flere vil kjenne igjen fra gata.

Ifølge Frode Woldsund, regionleder for Frelsesarmeens rusomsorg, øst, finnes det alltid opp mot 10-15 norske uteliggere i Oslo. Fellesnevneren er at de fleste har rus- eller psykiatrisk lidelse, eller en kombinasjon. Og ofte velger de heller vinterkulden enn undersøkelsene og samtalene som følger med en tilpasset bolig.


Tirsdag 5. februar klokken 10 blir det boligvisning utenfor Frelsesarmeens hovedkvarter. Her sover ofte en eller flere menn i pappesker. Frelsesarmeen ønsker å sette fokus på boligproblematikken for denne gruppen, fordi det finnes mennesker som ønsker et verdig sted å bo, og fordi Frelsesarmeen mener å kunne tilby dette.  Forutsetningen er at Oslo kommune bevilger midler.

− Forbud ingen løsning

Frelsesarmeen har kompetanse og vilje til å kunne tilby tilpassende boliger, der både rus- og psykiatribehandling inngår som en del av oppfølgingen.

− Men for å kunne gjøre det er vi avhengige av at Oslo kommune setter av ressurser og tør å satse på Frelsesarmeen som en ideell aktør på boligmarkedet, sier Frode Woldsund.

Han mener derfor politiet i Oslos forslag om et totalforbud mot utendørs overnatting i tettbebygd strøk, ikke er en god løsning.

− Vi må gå i dialog og finne tilpassede boligløsninger for den enkelte. Gjør vi det, vil det ikke være behov for forbud, mener Woldsund.


To årsverk kuttet

Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H) forteller til Krigsropet (Frelsesarmeens ukesmagasin) at de startet boligsatsning i budsjettet i 2011. Hennes ønsker er å bruke mer penger på boliger tilpasset mennesker med dobbeltdiagnose.
− Som jeg sa til helseministeren: Man kan snakke om at det er mangel på kommunale boliger, men det er et bevilgningsspørsmål. Det som er virkelig krevende er å tilby boliger med tilstrekkelig oppfølging. Ikke bare booppfølging, men også behandling fra rus- og psykiatrisiden. Vi har satt av pengene, jeg håper vi kan få begynne å bruke dem snart, sier sosialbyråden til Krigsropet.

Frode Woldsund synes det er positivt at kommunen har satt av penger til flere tilpassede boliger, ettersom det er stort behov for dem. Samtidig opplever Frelsesarmeen å måtte kutte ned (på dette). I 2012 er det kuttet to årsverk på booppfølging fordi kostnadene ved å drive tjenesten ikke blir dekket.

Bydelene vil gjerne kjøpe plasser, men har begrensning på hvor stor sum de kan bruke på hver tjenestetilbyder. I tillegg bruker de ofte for lang tid på å få konkurranseutsatt tjenesten.

− Det er vanskelig å være en privat ideell aktør når du får kontrakter som bare varer i fem år, sier Woldsund.


Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 10
Adresse: Kommandør T. I. Øgrimsplass 4, Oslo

Tekst: Krigsropet / Heidi Goodreid og Ellen Marie Skjefstad