a123

Etablerer Fretex i høst

Etablerer Fretex i høst
Simen Mørstad Johansen, koordinator for Romania-prosjektet, flankert av korpsleder Larisa og kadett Laura i Ploesti. Foto: Frelsesarmeen Romania

Frelsesarmeens Romania-prosjekt har fokus på skole, helse og arbeid for vanskeligstilte familier. I høst starter Salvattex opp, Romanias svar på Fretex.

– Det er krevende å gjøre mye nytt på en gang. Samtidig er det utrolig fint å være ute på velferdssentrene og se hva det betyr for mange familier, sier Simen Mørstad Johansen, prosjekt-koordinator i Romania.

Prosjektet er motivert av situasjonen med etniske roma fra Romania som tigger på gatene i Oslo og er et partnerskap mellom Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Romania - Armata Salvării. Prosjektet finansieres av norske EØS-midler.

 

Etablerer Fretex i høst
I Ploesti vil det bli startet et sorteringsanlegg for Salvattex. Dette vil gi arbeidstrening for folk i nærområdet. Foto: Frelsesarmeen Romania

 

Mulighet til arbeidstrening

I snart ett år har Simen Mørstad Johansen nå koordinert Frelsesarmeens Romania-prosjekt, der det blant annet er startet opp velferdssenter i byene Iasi og Ploesti. For mange familier er behovet for penger i familien så stort at de prioriterer at barna jobber istedenfor å ta utdanning. Gjennom langsiktig og helhetlig hjelp ønsker Frelsesarmeen å bidra til at familiene får et mer solid grunnlag å selv bygge fremtiden på.

– Vi ønsker å utfordre familiene til selv å ta tak i deres situasjon. For oss er det er viktig at det ikke blir et passiverende arbeid der våre deltagere får hjelp, men at vi klarer å utforme en måte å hjelpe der vi kan assistere til selvhjelp, sier Mørstad Johansen og forteller at Salvattex (Fretex) starter opp i løpet av høsten.

– Dette vil gi mulighet til arbeidstrening. Vi oppretter et sorteringsanlegg i Ploesti og vi vil også trenge folk til andre oppgaver etter hvert. Planen er for eksempel å åpne to butikker i Bucuresti, sier han.

Fretex Norge bistår i arbeidet med å bygge opp Salvattex.

 

Etablerer Fretex i høst
Stor stemning da velferdssenteret i Ploesti åpnet i sommer. Foto: Frelsesarmeen Romania

 

Ønsker å hjelpe barn inn i skolen

Både på senteret i Iasi og Ploesti er det stor entusiasme og god rekruttering. I Ploesti er målet å knytte til seg 100 barn, og hjelpe dem inn inn i skolen. Allerede har 60 barn vært innom.

– Det handler både om å hjelpe dem med å få dokumenter i orden og hjelp til å kjøpe skoleutstyr. I tillegg tilbyr vi leksehjelp, sier Mørstad Johansen.

I Bucuresti har Frelsesarmeen også startet opp en helseklinikk på hjul, som er ute i gatene tre ganger i uken.

 

Les mer om Romania-prosjektet