a123

Etterlengtet støtte til hospice

Etterlengtet støtte til hospice
Daglig leder Liv-Bente Nilsson og pasient Janne feiret gladnyheten om åpning av hospiceavdeling i Oslo og gatehospital i Bergen sammen med de andre på Gatehospitalet. Foto: Kristianne Marøy

Regjeringen har bevilget 14 millioner til utvidelse av Gatehospitalet i 2016. I tillegg er det satt av 20 millioner til gatehospital i Bergen.

Bevilgningen betyr at Frelsesarmeen kan ta i bruk den nye hospiceavdelingen på Gatehospitalet som stod ferdig for ett år siden. Etter mange avslag om statlig driftsstøtte, er dette etterlengtede gode nyheter for daglig leder av Gatehospitalet Liv- Bente Nilsson og leder av Frelsesarmeens rusomsorg, region øst, Frode Woldsund.

– Mange års kamp med lobbyvirksomhet og foldede hender har gitt resultater, sa en svært glad Nilsson da ansatte, pasienter og ledelse feiret gladnyheten med bløtkake.

Woldsund er også svært fornøyd med at Frelsesarmeen endelig kan åpne avdelingen som er tiltenkt pleie av eldre og alvorlig syke rusavhengige, for eksempel kreftpasienter.

– Det er en fantastisk nyhet at vi får åpne en ny avdeling på Gatehospitalet. Det hadde vi ikke fått lov til om vi ikke drev godt. Dette er en anerkjennelse av den jobben de ansatte har gjort gjennom mange år, og det er til glede for alle de pasientene som vi vet har behov for et tilbud som Gatehospitalet, sier han.

Daglig leder er svært glad for at de ansatte nå får muligheten til å følge de sykeste pasientene helt til livets slutt.

– Mange pasienter har uttrykt et ønske om dette i lang tid, sier Nilsson.

Gatehospitalet har lenge hatt ventelister. Når den nye hospiceavdelingen åpner, betyr det også at flere kan få behandling på dagens tilbud.

 

Etterlengtet støtte til hospice
– Dette er en anerkjennelse av den jobben de ansatte har gjort gjennom mange år, sa leder av Frelsesarmeens rusomsorg region øst, Frode Woldsund da det ble kjent at Frelsesarmeen får driftsmidler til hospiceavdelingen på Gatehospitalet. Foto: Kristianne Marøy

 

Hard kamp

Frelsesarmeen har lenge ønsket å åpne en egen hospiceavdeling, og bygget selv ferdig avdelingen uten at driftsstøtten var på plass.

– Det var et stort løft for oss å bestemme at vi skulle bruke ganske mange millioner på å ferdigstille den avdelingen, men i dag har vi fått en bekreftelse på at det var en riktig avgjørelse, sier Woldsund.

– Hvor viktig er det at det startes Gatehospital i Bergen?

– Det er veldig flott. Det er et stort behov der også for et slikt tilbud. Vi er så stolte av at vi har klart å lage et tiltak som er så godt at andre ønsker å kopiere sier Woldsund.

Det skal være en anbudsrunde om hvem som får drifte Gatehospitalet i Bergen. Woldsund og Nilsson håper at Frelsesarmeen kan være en sterk kandidat til å drifte også dette tiltaket.

Første post på programmet er imidlertid å få på plass 12 årsverk til den nye avdelingen i hovedstaden.

– Vi må lage en plattform for hvordan vi skal drifte avdelingen. Dette blir en annen type omsorg, med en ny måte å jobbe på. Det betyr mye arbeid fremover men det gleder jeg meg til, sier Nilsson.

 

Stor omsorg

Jane er en av de fornøyde pasientene som er med og feirer gladnyhetene. Hun er veldig glad for at de aller sykeste nå får egen avdeling. Som rusavhengig merker hun at det er stor forskjell på å komme til et vanlig sykehus og til Gatehospitalet. I tillegg til den store faglige kompetansen de ansatte har her, framhever hun omsorgen alle blir møtt med.

– De som jobber her er ekstraordinære. De tar hensyn til privatlivet vårt, og alt det vi sliter med. De er medfølende og ikke dømmende, sier Janne.

På et vanlig sykehus føler hun seg stigmatisert som rusmisbruker.

– Her blir vi sett for de personene vi er. Det er trygt og godt her. Det er veldig godt at flere kan få hjelp. Og så er jeg så glad for at det skal starte Gatehospital i Bergen. For det trengs der også.

randi.bjelland@frelsesarmeen.no