a123

Fem nye offiserer ordinert

Fem nye offiserer ordinert
Foto: Monica Ellingsen

- Gratulerer som verdens ferskeste og flotteste løytnanter, sa offisersskolerektor Frank Gjeruldsen.

Frelsesarmeens storstue var fullstappet da nye offiserer skulle ordineres til tjeneste torsdag kveld. Elin Kyseth, Siv og Eyfinn Joensen samt Magnus og Petura Haraldsen kommer fra forskjellige bakgrunner og skal ut i en variert tjeneste.

Varierte oppgaver

Elin skal fra Toten til Bergen. Siv og Eyfinn skal fortsatt være i Sarpsborg. Mens Magnus og Petura har fått i oppdrag å starte Frelsesarmeens arbeid på Grønland.

- Ikke Grønland i Oslo, som kommandør Marianne Adams påpekte, men Grønland med seler, eskimoer og isbjørner.

Å hoppe i tro

Den nyutnevnte løytnanten Siv Joensen fortalte i sitt vitnesbyrd om hvordan Gud hadde kalt henne til offiserstjeneste allerede for 23 år siden – da hun var 15. Søknadspapirene ble sendt inn for 15 år siden, men det ble ikke noe av det.

- Men hele tiden har jeg visst at jeg skulle vært et annet sted. Så ble vi hanket inn av Gud igjen, etter mange år. Gud klarte igjen å vise fokuset og viste oss veien. Hele tiden har det vært steg i tro. Selge hus og jobb. Forlate jobber man elsket. Reise fra venner. Det er steg i tro, sa hun før hun avsluttet; - Jeg tror ikke jeg er den eneste som har båret på kallet så lenge som jeg har. Noen ganger skal man hoppe i tro. Gjør det. 

Offiserer

Offiserer er Frelsesarmeens ”presteskap”. For å bli ordinert må man være soldat og ha fullført Frelsesarmeens toårige offisersskole.

Offiserspakten

Kalt av Gud til å forkynne vår Herre Jesu Kristi evangelium som offiser i Frelsesarmeen, forplikter jeg meg ved denne høytidelige pakt til:

  • å elske og tjene Gud etter beste evne alle mine dager,
  • å leve for å vinne mennesker og gjøre deres frelse til min viktigste livsoppgave,
  • å vise omsorg for de nødlidende, gi mat til dem som sulter, klær til de nakne, vennskap til de venneløse og elske dem som ingen bryr seg om,
  • å holde Frelsesarmeens lære og prinsipper i hevd, slik at mitt liv, ved Guds nåde, må bli til ære for ham.