a123

Flere bor på gata i Oslo

Flere bor på gata i Oslo

Frelsesarmeens rusomsorg har merket en økning i antall mennesker som bor på gata.

 

– I det siste har vi møtt på en del nye mennesker når vi har vært ute. Hvis vi regner med ikke-norske statsborgere har vi på en enkeltnatt telt over hundre personer, sier Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg til Aftenposten.  

Ifølge kartleggingen er de fleste som bor ute menn mellom 25 og 67 år. Mange sover under åpen himmel i lange perioder av året. Blant de telte, oppga hele 64 prosent å ha sovet ute to til fire uker den siste måneden.

 

Les også: I bønn for en bedre framtid

 

Ifølge Woldsund mangler Oslo permanente botilbud til rusmisbrukere.

– Akuttovernatting er en kriseløsning som skal vare noen dager, før man går over i noe mer permanent. Men i dag tilbys for mange rusmisbrukere akuttovernatting altfor lenge, sier han.

 

Les også: 88 mangler tak over hodet