a123

Flere løftes tilbake til et vanlig liv

Elevator gir fengselsinnsatte mulighet til en god tilbakeføring til det vanlige samfunnet. Nå får enda flere nytte av tilbudet.


Flere løftes tilbake til et vanlig liv
Elevator, Frelsesarmeens tilbud for å hjelpe innsatte tilbake til hverdagen, har utvidet kapasiteten med 10 plasser. På bildet, to av de ansatte ved soningsavdelingen.

Elevator er Frelsesarmeens "heis" tilbake til samfunnet, for innsatte i siste del av sin soning. Til nå har Elevator hatt 20 plasser, men fra 1. august økte antallet plasser til 30.

- Vi så at det var flere innsatte som vil ha nytte av opplegget. Vi hadde mulighet til å bruke to ekstra etasjer i bygninger vi allerede har, og dermed kan vi nå ta imot flere, sier rådgiver i Frelsesarmeens rusomsorg Benjamin Brekke-Nærstad.

 

God oppfølging på Elevator

Flere løftes tilbake til et vanlig liv
Benjamin Brekke-Nærstad er rådgiver i Frelsesarmeens rusomsorg.

Soningsavdelingen Elevator er en del av Frelsesarmeens rusomsorg. Innsatte fra hele landet kan søke om å sone den siste delen av en lengre dom her. De bor på Elevators internat mellom fem og tolv måneder, hvor de får trening i å bo sammen med andre og ta sin del av praktiske oppgaver. Hver deltaker får en primærkontakt som jobber med den enkeltes utfordringer og gir hjelp til å finne veien videre. Alle deltakerne får også arbeidserfaring gjennom kvalifiseringsplasser hos Fretex. Dette er lønnede praksisplasser, og de innsatte betaler husleie og handler inn sin egen mat. Det gir nyttig erfaring i å håndtere penger.

- Noen finner seg vanlig jobb eller begynner på utdanning mens de er på Elevator. Hvis ikke, har de mulighet til å fortsette hos Fretex i inntil to år, forteller Brekke-Nærstad.

 

- Ikke for mange endringer på en gang

Et viktig prinsipp hos Elevator er at ingen skal løslates uten å ha noe å gå til. Hjelp til å finne jobb og bolig er derfor sentralt.

- Det er også viktig å sørge for at det ikke skjer for mange endringer på en gang når de løslates. Dersom noen reiser fra oss til ny bolig og samtidig skal begynne i ny jobb og finne et nytt sosialt miljø, er risikoen større for tilbakefall. Det beste er at det skjer en endring av gangen, forklarer han.

 

Gradvis overgang til nytt liv

For mange innsatte er mangelen på struktur det tøffeste å takle utenfor murene. De er vant til at det meste i hverdagen er styrt av faste rutiner og klare regler. Da kan overgangen være stor til en hverdag der de må fylle tiden og ta alle valgene selv.

- Vi legger opp til at de innsatte selv kan ta initiativ og foreslå sosiale aktiviteter. De har også noen timer permisjon hver uke, og et visst antall døgnpermisjoner. Det er tid de selv må fylle med å besøke venner og familie, handle eller hva de vil. Permisjonen gjør at de gradvis kan skape mer normale relasjoner til familie og lære å fylle sin egen tid, forklarer Brekke-Nærstad.