a123

Flinkeste Fretex-kommune i landet

Denne kommunen gir mest brukt tøy til Fretex.

 

Flinkeste Fretex-kommune i landet
Sortering hos Fretex. Foto: Fretex

 

Folk som bor i Tinn kommune er flinkest til å gi tøy til Fretex. I fjor ble det puttet 27 tonn med brukt tøy i Fretex sine gjenbrukscontainere i Tinn i Telemark. Det betyr at hver innbygger i Tinn ga 4,5 kg tøy, mens gjennomsnittet i resten av landet ligger på 2,2 kg.

- Dette er et veldig sterkt resultat og veldig gledelig at folk i Tinn er så flinke til å bruke våre innsamlingsbokser, sier Arnt-Willy Hjelle som er produksjonssjef i Fretex.

 

 

Økte med ett tonn
Flinkeste Fretex-kommune i landet
Arnt-Willy Hjelle er produksjonssjef i Fretex. Foto: Fretex

Tallene viser også at mengden innsamlede klær økte med hele ett tonn fra 2010 til 2011 i Tinn.

- Jeg tror noe av årsaken er at vi har satset på nye og flere innsamlingsbokser rundt i Tinn. De gamle boksene var lite synelige og lette å bryte seg inn i. Med nye og sikrere bokser tror jeg folk føler seg tryggere på at klærne kommer frem til Fretex, sier Hjelle.

Fretex har også inngått et samarbeid med bedriften Yara som er en stor bedrift i Tinn. Yara oppfordrer alle sine ansatte til å levere klær, sko og bøker til Fretex. Og det har gitt svært gode resultater.

 

 

 

Flinkeste Fretex-kommune i landet

Gir penger til Frelsesarmeen

I hele Norge ble det samlet inn over 11 000 tonn med brukt tøy i 2011. Av dette gikk 20 prosent til salg i butikkene, 60 prosent til eksport, 15 prosent til energigjenvinning og 5 prosent til pussefiller og redesign.

Fretex er eid av Frelsesarmeen og er Norges eldste og største attføringsbedrift. I dag sysselsetter Fretex cirka 2000 mennesker hvorav ca 1600 er på attføringstiltak.