a123

Fokus på barnefattigdom

Antall fattige barn i Norge øker. Det er en realitet Frelsesarmeen jobber med hver dag.

I dag lever 78.000 barn i fattigdom, ifølge Statistisk sentralbyrå. I Frelsesarmeen møtes barnefattigdommen med ulike hjelpetiltak over hele landet. Erfaringene fra dette arbeidet ønsket Venstres stortingsgruppe innsikt i da de mandag inviterte til høring på Stortinget. Frelsesarmeen var en av organisasjonene som fikk gi sin vurdering av hva som er de største utfordringene rundt fattigdom og hvilke tiltak som kan ha størst effekt.

Fokus på barnefattigdom
Maren Klungreseth, sosionom ved Slumstasjonen er daglig i kontakt med barnefamilier som oppsøker Frelsesarmeen for mat, klær og annet utstyr, utgifter til skoleturer, melke- og fruktordninger og for ferietilbudene som tilbys.Konkrete løsninger

− Ved Slumstasjonen i Oslo er det i gjennomsnitt 100 mennesker innom hver dag. En stor andel av disse er barnefamilier der barna lider under foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Og med tanke på at forskning viser at fattigdom går i arv, må vi ha økt fokus på koordinerte og langvarige løsninger, sier Maren Klungreseth, sosionom ved Slumstasjonen i Oslo.

Mandag var hun i Stortinget for å dele av Frelsesarmeens erfaringer med fattigdom.

− Fri kjernetid i barnehage, tilpasset og god norskopplæring for foreldre, leksehjelp for barn, og inkludering på sosiale arenaer er tiltak som kan ha god effekt på barns oppvekstsvilkår. I tillegg bør samarbeid innenfor hjelpeorganene prioriteres, og da særlig samarbeid mellom NAV og Barnevernstjenesten, sier Klungreseth.

Frelsesarmeen ser en kraftig økning av antall barnefamilier som tar kontakt for å få hjelp. De får ikke endene til å møtes, barn og unge kan ikke delta på den sosiale arena på lik linje med andre, og mange lever bekymringsfulle liv.

Spent på budsjettetFokus på barnefattigdom
Elin Heriksen, leder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen er spent på bevilgninger til bekjempelse av fattigdom i kommende statsbudsjett.

Elin Herikstad, leder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen, sier at det er politisk enighet og vilje til å bekjempe barnefattigdom, men at det nå trengs godt forankrete planer og konkrete tiltak for å snu utviklingen.

− Tiltak som er både langsiktige og brede nok til å snu utviklingen, men også konkrete tiltak som barnefamiliene merker her og nå. Det handler blant annet om barns rett til gode oppvekstvilkår og deltakelse i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, sier Herikstad.

Hun understreker at Frelsesarmeen er spent på hvilke konkrete tiltak mot barnefattigdom som blir foreslått i det kommende statsbudsjettet.

− Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med det de rikeste har, men å mangle det vanlige barn har, sier Herikstad.