a123

Fosterhjem for alltid

Fosterhjem for alltid

Jeanette Laaengh opplever at Frelsesarmeens fosterfamilier er stabile og trygge. Æren for det gir hun god veiledning og høy faglig kompetanse.

Laaengh er fagansvarlig miljøterapeut ved Frelsesarmeens barnevernsinstitusjon Soldammen Gård. En titt i notatene etter praten med Laaengh, viser at samtalen vår stadig kom inn på det hun mener er verdifullt ved å være fosterhjem gjennom Frelsesarmeen: kompetansen til de som følger opp hvert enkelt fosterhjem og veiledningen familiene får i forkant og underveis.

Få flyttinger

− Den tette oppfølgingen, veiledningen og støtten er kanskje noe av suksessoppskriften på at de fleste barn som plasseres i fosterhjem gjennom Frelsesarmeen vokser opp i fosterfamilien. Ofte knyttes det varige bånd mellom familien og barnet, sier Laaengh.

Les også: Stort behov for flere fosterhjem

Hun forteller at det i noen få tilfeller hender at barnet ikke kan vokse opp i fosterhjemmet, slik det først var tenkt. Det kan være ulike grunner til dette. Uansett årsak vil det være viktig at både barnet og fosterfamilien får støtte i prosessen.Fosterhjem for alltid
Dyra på Soldammen Gård er til god adspredelse for barna som bor der i kortere og lengre perioder.


Barna som kommer i fosterfamilier har ofte behov for mer enn en voksenperson. De trenger blant annet forståelse og anerkjennelse, de trenger trygghet og omsorg. Med grundig opplæring vil fosterforeldre være i bedre stand til å forstå barnas reaksjonsmønster og væremåter, og til å møte og ivareta deres behov.

− Mange av de foreldrene jeg snakker med sier de opplever en mestringsfølelse, samtidig som de blir mer knyttet til barnet når de forstår hvordan de best kan møte barnet, sier Laaengh. Hun har selv en fosterdatter, og opplever at det har gitt henne andre perspektiver for forståelse av fosterbarn og fosterfamilier.

Legger til rette

Som miljøterapeut og fosterhjemskoordinator er Laaenghs oppgave å legge til rette for at fosterhjemmene skal kunne føle seg trygge og ivaretatt. Det gjør hun ved blant annet å finne ut hvilke barn og familier som antas å kunne passe best sammen. I tillegg koordinerer hun apparatet rundt fosterbarnet, som fagteam og barnevernstjenesten. Hun står for kursing og veiledning og sørger for at avlastningen, som alle har rett på, blir koordinert. Hun er damen som tar seg av papirarbeidet. Og det finnes flere som har denne verdifulle oppgaven i landet.

− Trenger barnet for eksempel logopedtilbud så ordner vi med det. Familiene skal slippe belastning og frustrasjon ved å bruke tid på det rent praktiske, sier Laaengh.

Fosterhjem for alltid
Barnevernsinstitusjonen Soldammen Gård.


Introduksjon med kurs

Laaengh understreker at det å melde seg på fosterhjems-kurs ikke betyr at man har bestemt seg for å være fosterforeldre.

− Kursene er en introduksjon til hva det kan si å ha et fosterbarn, og skal gi deltakerne bedre grunnlag for å avgjøre om de ønsker å bli fosterhjem eller ikke. Dersom man finner ut at man vil satse, er sjansen god for å lykkes, fordi man har fått en grundig innføring i barnas behov. Vårt ønske er at folk skal være bedre forberedt, og at de skal ha kunnskap om noe av det de kan forvente av utfordringer og gleder, understreker Laaengh.

 

Lurer du på om fosterhjem er noe for deg? Uavhengig av hvor i landet du bor, kan du ta kontakt med fosterhjemskoordinator Anne Berith Madsen, dersom du er interessert, ønsker mer informasjon eller en uforpliktende prat. Telefon: 90 57 17 79. E-post: anne.berith.madsen@frelsesarmeen.no.

 

Fakta om det å være fosterhjem:

• Frelsesarmeen drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune.

• Fosterhjemmene er tiltak beregnet på barn som stiller ekstra krav til sine omsorgspersoner, og som man har vurdert at vil profitere å bo i et hjem, som har et godt støtteapparat som ivaretar opplæring, hyppig veiledning, døgnkontinuerlig tilgjengelighet og avlastning.

• Det gis god opplæring og alle potensielle fosterhjemsforeldre må gjennom kurs for å bli fosterhjem.

• Fosterhjemsplasseringer er krevende og i mange tilfeller kan det være aktuelt at en av omsorgspersonene arbeider redusert, eller ikke har annet arbeid ved siden av.

• Lønnen bygger på kompleksitet i oppdraget og omsorgspersonens kompetanse.

• Veiledning er en obligatorisk del av fosterhjemmenes oppdrag. Det går på både håndtering av barnets adferd, samt mer personlige forhold som belastninger på parforhold og forhold til egne barn.

• Alle fosterhjem får avlastning

• Fosterhjemmene kan kontakte fosterhjemskoordinator/institusjonen når som helst.

• Ved valg av fosterforeldre stilles det både generelle krav og konkrete krav i forhold til det enkelte barn. De generelle kravene er blant annet at man må ha særlig evne, tid og overskudd, en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og samarbeidsevner.