a123

Frelsesarmeen ønsker alle med

Frelsesarmeen ønsker alle med
Kulturminister Linda Hofstad Helleland var til stede under lanseringen av ALLEMED. Helt til venstre i bildet, Elin Herikstad, seksjonsleder for Frelsesarmeens velferd og utvikling. Foto: Silje Eide

Mange barn får ikke delta på fritidsaktiviteter fordi familien ikke har råd. Dette skal prosjektet ALLEMED gjøre noe med.

Torsdag ble ALLEMED lansert, et gratis informasjon- og handlingsverktøy laget for å øke frivillige og lederes kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna.

– Intensjonen er at det skal bli lettere å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. I dag står mange utenfor på grunn av ulike barrierer, først og fremst på grunn av økonomi. Det koster å være med på aktiviteter og det koster med utstyr, sier Elin Herikstad, seksjonsleder for Frelsesarmeens velferd og utvikling.

Sjekk ut nettsiden til ALLEMED

 

Økende forskjeller

Tall fra SSB viser at andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt nå er 92.000. Det har vært en klar økning de siste ti-årene fra 4% på slutten av 90-tallet til 8,6% i dag.

– Vi ser at dette kan få konsekvenser for utvikling i barndommen. Mange barn sier de mangler tilhørighet, noe som er veldig alvorlig, sier Herikstad.

I samarbeid med Røde Kors, Redd Barna, KFUK-KFUM, Norges idrettsforbund, Kirkens Bymisjon og Voksne har Frelsesarmeen arbeidet fram et opplegg som ledere, trenere og frivillige kan ta i bruk.

Handlingsverktøyet skal bevisstgjøre og øke kunnskapen rundt utenforskap blant barn.

 

– Avgjørende at lag og organisasjoner belyser temaet

Elin Herikstad mener det er to kriterier som må oppfylles for at prosjektet skal bli vellykket.

– Det er at trenere, frivillige og ledere blir trygge på temaet. Og at barn som har følt seg utenfor opplever en forskjell, at voksne bryr seg og at alle får være med, sier hun og ser fram til at opplegget blir tatt i bruk:

– Nå er det avgjørende at lag og organisasjoner belyser temaet og implementerer verktøyet i fritidsaktiviteter for barn og unge.

 

Får du ikke opp video, klikk her!

You need Adobe Flash and Javascript to view this file