a123

Frelsesarmeen arvet 75 mill.

Frelsesarmeen arvet 75 mill.

Svært mange tenker på Frelsesarmeen når de skriver sitt testamente.

 

De foreløpige tallene for 2011 viser at Frelsesarmeen mottok nesten 75 millioner kroner i testamentariske gaver. Det er et svært høyt beløp, om enn noe ned i forhold til rekordåret i 2010, da Frelsesarmeen mottok hele 95 millioner kroner. Omtrent halvparten av gavene er øremerket spesielle formål slik som korps, institusjoner og misjon. Mens de resterende gavene går til Frelsesarmeens øvrige arbeid.

- Jeg er overveldet over at så mange også tenker på vårt arbeid når de skriver testamentet, sier informasjonssjef Andrew Hannevik.

Hannevik opplyser at arv og testamentariske gaver utgjør 60-70% av det totale som kommer inn på gaver og kollekter sentralt.